| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 4 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie § 2 ust. 1 oraz § 6 pkt 2 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu ULC (M. P. Nr 55 poz. 754 z 2004 r. Nr 28, poz. 478, Nr 49, poz. 846, z 2005 r. Nr 58, poz. 784) oraz § 2 ust. 1 oraz § 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 lutego 2008 r. (Dz. Urz. ULC Nr 2, poz. 28) zarządza się co następuje:

§ 1. W celu efektywnej realizacji zadań Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadzam do stosowania podział zadań i organizację współpracy pomiędzy komórkami Urzędu określone w załącznikach do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje komórki, o których mowa w § 1, do przestrzegania zasad określonych w załącznikach do Zarządzenia i do wprowadzenia ich w istniejących i opracowywanych dokumentach, w szczególności takich jak podręczniki, instrukcje, procedury.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie podziału zadań i organizacji współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Dz. Urz. ULC Nr 3, poz.17).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

Załącznik 1. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Techniki Lotniczej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 17
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 4 czerwca 2008 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Techniki Lotniczej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

PRZEPIS

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

1.

ORGANIZACJE
OBSŁUGOWE
PART145
PART M „F1
03/2004

Certyfikat

LTT-2

BDT Delegatury

LTT

LTT-5 Delegatury terenowe

 

Zakres zatwierdzenia

LTT-2

 

LTT-G

LTT-5 Delegatury terenowe

 

Charakterystyka

LTT-2

Delegatura

LTT-G

Delegatura

 

Zatwierdzenie osób nominowanych

LTT-2

Delegatura

Delegatura

Delegatura

 

Zatwierdzenie programów szkoleń na typ

LPL-3

Delegatura LTT-1

LPL-3

LTT-2 Delegatura

 

2

ORGANIZACJE
ZARZĄDZANIA
CIĄGŁA ZDATNOŚCIA
DO LOTU
PART M „G”
PART M „1”
PL-6

Certyfikat

LTT-2

Delegatura

LTT

LTT-2 Delegatura

 

Zakres zatwierdzenia

LTT-2

Delegatura

LTT-G

LOL, LPL Delegatura

 

Charakterystyka

LTT-2

Delegatura

LTT-G

LOL, LPL, LTT-5 Delegatura

 

Zatwierdzenie osób nominowanych

LTT-2

Delegatura

LTT-2

Delegatura LTT-5

 

Umowy obsługowe

LTT-2

Delegatura

LTT-2

LTT-2 Delegatura

 

Programy obsługi

LTT-1

Delegatura

LTT-1

Delegatura

 

PDT

LTT-1

Delegatura

LTT-1

LTT-2, LTT-5 Delegatura

 

MEL

LTT-1

Delegatura LOL.LTT-3

LTT-1

LTT-2 Delegatura

 

Program Lotów Próbnych

LTT-3

Delegatura LTT-1

LTT-3

LTT-2, LTT-5 Delegatura

 

Monitorowanie Ciągłej Zdatności do Lotu

LTT-1

LTT-2 LOL-1

LTT

LTT-2
LOL-1

 

Poświadczanie obsługi ARC

LTT-1 Delegatury

Delegatura LTT-2

Upoważniony inspektor

LTR, LTT-1 Delegatury

 

3.

CERTYFIKACJA WYROBÓW LOTNICZYCH
PART 21 PODCZĘSC H PODCZĘŚĆI PODCZĘŚĆ P

Instrukcja użytkowania w Locie-AFM/HFM Wzorzec w procesie certyfikacji

LTT-3

LTT-1 Delegatury

LTT-G

LTT-5
LTT-1

Dotyczy statków powietrznych projektowanych w Polsce

Instrukcja użytkowania w Locie-AFM/HFM Statki powietrzne seryjne

LTT-1

LTT-3
LTT-5

LTT-G
EASA

LTT-5

 

 

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

PRZEPIS

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

3.

CERTYFIKACJA WYROBÓW LOTNICZYCH
PART 21 PODCZĘŚĆ H PODCZĘŚĆI PODCZĘŚĆ P

Instrukcja Obsługi Technicznej -MM- wzorzec w procesie certyfikacji

LTT-3

LTT-1 LTT-2

LTT-G EASA

LTT-5

Dotyczy statków powietrznych projektowanych w Polsce

Instrukcja Obsługi Technicznej -MM- Statki powietrzne seryjne

LTT-5

LTT-1 LTT-3 Delegatury

LTT-G

LTT-5

 

Świadectwo Zdatności do Lotu CofA EASA 25/24 ICAO Aneks 8

LTT-1 Gr. 1 Delegatury Gr.2

-

Upoważniony inspektor

LTR
LTT-1 Gr. 1 Delegatury Gr.2

 

Eksportowe Świadectwo Zdatności do Lotu - CofA forE

LTT-1 Gr. 1 Delegatury Gr.2

LTT-4

LTT-G

LTR
LTT-1 Gr. 1 LTT-4 Delegatury Gr.2

 

Pozwolenie na lot - warunki lotu określa EASA

LTT-1

LTT-3

LTT-G

LTR
LTT-1

 

Pozwolenie na lot - warunki lotu określa ULC

LTT-1

LTT-3

LTT-1

LTR
LTT-1

 

Program Lotów Próbnych Doświadczalnych

LTT-3

LTT-1 LPL-1 Delegatury

LTT-3

LTT-1 Delegatury

 

4.

Załącznik 16

Wydawanie zgody / odmowa na operacje lotnicze do/z RP samolotami niespełniającymi norm hałasowych Rozdział 3 z I tomu Aneksu 16 ICAO

LER

LTT-6 LOL

L

LER
LOL

LER oprotestował ten zapis. Do decyzji Kierownictwa.

Wydawanie zezwolenia ogólnego lub eksploatacyjnego dla obcych przewoźników lotniczych

LER

LOL-1 LTT-6

LER

LER
LOL-1

 

Prowadzenie spraw związanych z hałasem i ochroną środowiska wokół lotnisk

LTL
LBE

LTT-6 LOL

LTL LBE L

LTL
LTT-6

 

Wydawanie Świadectw Hałasu dla statków powietrznych seryjnych

LTT-6

LTT-3

LTT-6

 

 

Wydawanie Świadectw Hałasu dla typu statku powietrznego nie podlegającego kompetencjom EASA

LTT-6

LTT-3, Delegatury

LTT-6, Upoważniony inspektor

LTT-5,
LTT-6

 

5.

Rozporządzenie 216/2008

Wydawanie odstępstw zgodnie z 14 ust. 6

LTT-1 - statki powietrzne LTT-3 - sprawy certyfikacyjne

LTT-3
LEP
LTT-2
LTT-1

LT

LEP-dla dużych odstępstw
z notyfikacją do KE
LTT-1
LTT-3 Delegatury w miarę potrzeb

 

 

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

PRZEPIS

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

6.

JAR-OPS 1/3

Certyfikacja AOC/AWC (Wniosek przewoźnika) (Protokół zamknięcia)

LOL

LOB LTT-2

L

-

 

Certyfikat AOC/AWC + Specyfikacje Operacyjne

LOL

LTT-2 Skład floty

L

LTT-2
LER

LTT-2 tylko skład floty

Instrukcja Operacyjna (IO) -Dział A

LOL

wg potrzeb oraz kompetencji (LPL, LTT-1, LOŻ, LOB, LTL)

L

LOL Delegatury

Przy pierwszym zatwierdzaniu uzgadniają: LPL, LTT-1, LOŻ, LOB, LTL

Instrukcja Operacyjna (IO) - Dział B (FCOM/AOM) + (SOP)

LOL

LTT-1

LO

-

 

Instrukcja Operacyjna (IO) - Dział C (Trasy i lotniska)

LOL

LTL

LO

-

 

Instrukcja Operacyjna (IO) - Dział D (szkolenie)

LOL

LPL

LO

LOL
LPL Delegatury

Inne komórki wg potrzeb i kompetencji

MEL/CDL

LTT-1

LOL
(tylko MEL)

LTT-G

LTT-5
LTT-1
LOL

 

EQP

LOL

LTT-1 Delegatury

LOL

LTT-1 Delegatury

 

ETOPS - podręcznik obsługi technicznej

LTT-1

__

LTT-G

LTT-5
LTT-1

 

Podręczniki Operacji Specjalnych RVSM, MNSP, ACAS II, B-RNAV, P-RNAV, HEMS, ETOPS, DGR, CATII, III, itp.

LOL

wg potrzeb oraz kompetencji (LPL-2, LTT-1, LOŻ, LTL)

LOL

wg potrzeb LTT-1,
LPL,
LOŻ,
LTL

 

Umowa leasingu (CC art. 83 bis)

LOL

LTT-1
LTT-2
(część techniczna)

L

LTT-1
LTT-2
(kopia decyzji)

 

ALT (kody)

LOŻ

LTT-1

LO

LTR
LTT-1
LOL

 

Modę „S”

LOŻ

-

LO

LTR
LTT-1
LOL

 

Odstępstwa (JAR-OPS 1.010)

LO

LTT-1
LTT-2

L

LTT-1
LTT-2
LOL

 

7.

PART 66/147

Charakterystyka Organizacji Part-147 szkolącej na typ statku powietrznego

LPL-3

LTT-2

L

LPL-3

 

Instrukcja Ośrodka Szkolenia Lotniczego (na statki powietrzne inne niż samoloty i śmigłowce oraz statki powietrzne z Aneksu II)

LPL-3

LTT-3,
LTT-2

L

LPL-3
LTT-2

 

 

Załącznik 2. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Operacyjno-Lotniczym a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 17
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 4 czerwca 2008 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Operacyjno-Lotniczym a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

ZAŁĄCZNIK

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

1.

Załącznik 6

Aktualizacja wymagań ICAO

LOL

LEP

L

LOL

 

Certyfikacja AOC/AWC/AHAC

LOL

LOB;LTT-2

L

LOL

 

Instrukcja Operacyjna Dz. C

LOL

LTL

L

LOL

 

Instrukcja Operacyjna Dz. D

LOL

LPL

L

LOL

 

Program pokazu ewakuacji

LOL

 

L

LOL

 

Wyszkolenie personelu pokładowego

LOL

 

L

LOL

 

Ośrodki prowadzące szkolenie personelu pokładowego

LOL

-------

L

LOL

 

Podręcznik Personelu Pokładowego

LOL

LOL

 

LOL

 

Uzgadnianie dokumentacji

LOL

 

L

LOL

 

Podręczniki operacji specjalnych RVSM;MNPS; ACASII;B-RNAV;P-RNAV; HEMS; ETOPS; CATII itp.

LOL

LTT-1; LPL; LOŻ; LTL

L

LOL

 

Ciągły Nadzór Operacyjny

LOL

 

L

LOL

 

Elementy ujęte w procesie certyfikacji

LOL

 

L

LOL

 

Karty wyposażenia EQP

LOL

LTT-1

L

LOL

 

Kontrole SAFA

LOL

LTT-1

L

LOL

 

2

Załącznik 18

Aktualizacja wymagań ICAO

LOL

LEP

L

LOL

 

Certyfikacja AOC/AHOC

LOL

 

L

LOL

 

Dokumentacja związana ze spedycją, z załadunkiem i przewozem DGR

LOL

 

L

LOL

 

Kontrola pomieszczeń magazynowych przeznaczonych dla DGR

LOL

 

L

LOL

 

Ciągły Nadzór Operacyjny

LOL

 

L

LOL

 

Elementy ujęte w procesie certyfikacji

LOL

 

L

LOL

 

Zdarzenia z udziałem DGR: informacje służb krajowych, informacje z obcych CAA

LOL

 

L

LOL

 

Loty nad terytorium RP

LOL

LER

L

LOL

 

Zgody na przelot nad Polską przewoźników obcych z zabronionymi DGR

LOL

 

L

LOL

 

 

Załącznik 3. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Personelu Lotniczego a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 17
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 4 czerwca 2008 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Personelu Lotniczego a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

ZAŁĄCZNIK

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

1.

Załącznik 1

Przedłużanie uprawnień pilotom zatrudnionym u Operatora posiadających AOC

LPL

LOL

L

LPL

 

Licencjonowanie mechaników lotniczych zgodnie z PART 66

LPL

LTT

L

LPL

 

Certyfikacja ośrodków szkolenia lotniczego zgodnie z JAR FCL

LPL

LTT

L

LPL

 

Certyfikacja ośrodków szkolenia lotniczego zgodnie z PART 147 oraz z rozporządzeniem Ml w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

LPL

LTT

L

LPL

 

Uzgadnianie i opiniowanie Instrukcji Operacyjnych FTO/TRTO

LPL

LOL

L

LPL

 

Wydawanie Uprawnień typu statku powietrznego

LPL

LTT

L

LPL

 

Certyfikacja ośrodków szkolenia lotniczego FTO/TRTO

LPL

LTL

L

LPL

 

Certyfikacja ośrodków szkolenia lotniczego kontrolerów ruchu lotniczego

LPL

LOŻ

L

LPL

 

Zniesienie ograniczeń F/O

LPL

LOL

L

LPL

 

Nadzór bieżący nad kwalifikacjami personelu lotniczego

LPL

LOL, LOŻ, LBP, LTT

L

LPL

 

Nadzór bieżący nad ośrodkami szkolenia lotniczego

LPL

LOL, LOŻ, LBP, LTT

L

LPL

 

 

Załącznik 4. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Żeglugi Powietrznej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 17
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 4 czerwca 2008 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Żeglugi Powietrznej a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

ZAŁĄCZNIK

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

1.

Załącznik 2

Certyfikacja Instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

LOŻ 1/2/3/5

LER, LOB

L

LOŻ 1/2/3/5

 

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

L0Ż 1

LEP

L

L0Ż1

 

Wyznaczanie instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

L0Ż1/5

LEP

L

L0Ż1/5

 

Wykonywanie nadzoru bieżącego nad spełnianiem wymogów Załącznika przez służby ATM

L0Ż 1

LTT

L

L0Ż1

 

Wydawanie zezwoleń na loty w strefach zakazów i ograniczeń

L0Ż 1

PAŻP, LOL

L

L0Ż1

 

2.

Załącznik 3

Certyfikacja Instytucji zapewniającej osłonę meteorologiczną lotnictwa

L0Ż 3

LER

L

LOŻ 3

 

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

L0Ż 3

LEP

L

LOŻ 3

 

Wyznaczanie instytucji zapewniającej osłonę meteorologiczną lotnictwa

L0Ż 3

LEP

L

LOŻ 3

 

Wykonywanie nadzoru bieżącego nad instytucją zapewniającą osłonę meteorologiczną lotnictwa

L0Ż 3

IMGW, LER

L

LOŻ 3

 

3.

Załącznik 4

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

L0Ż 3

LEP

L

LOŻ 3

 

Certyfikacja Instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

LOŻ 1/2/3/5

LER, LOB

L

LOŻ 1/2/3/5

 

Wykonywanie nadzoru nad wytwarzaniem, rozpowszechnianiem i wykorzystaniem map lotniczych

L0Ż 3

PAŻP

L

LOŻ 3

 

Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją elektronicznej bazy danych o przeszkodach lotniczych

LOŻ 3

LTL, żarz. Lotniskami

L

LOŻ 3

 

4.

Załącznik 10

Certyfikacja Instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

LOŻ 1/2/3/5

LOB, LER

L

LOŻ 1/2/3/5

 

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

LOŻ 2

LEP

L

LOŻ 2

 

Wykonywanie nadzoru bieżącego nad spełnianiem wymogów Załącznika przez służby CNS

LOŻ 2

-------------

L

LOŻ 2

 

 

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

ZAŁĄCZNIK

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

4.

Załącznik 10

Nadzór nad wykorzystaniem częstotliwości pasm lotniczych

LOŻ 2

UKE, PAŻP, MON

L

LOŻ 2

 

Nadzór nad wyznaczaniem i oznaczaniem stref ochrony w pobliżu urządzeń LUN

LOŻ 2

LTL

L

LOŻ 2

 

Przydzielanie kodów modu S dla radarów naziemnych

LOŻ 2

MON

L

LOŻ 2

 

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji pokładowych i osobistych nadajników sygnałów niebezpieczeństwa

LOŻ 4

MSAR, UKE, MON, PAŻP

L

LOŻ 4

 

5.

Załącznik 11

Certyfikacja Instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

LOŻ 1/2/3/5

LEP

L

LOŻ 1/2/3/5

 

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

LOŻ 1

LEP

L

LOŻ 1

 

Wyznaczanie instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

LOŻ 1/5

 

L

LOŻ 1/5

 

Wykonywanie nadzoru bieżącego nad spełnianiem wymogów Załącznika przez służby ATM

LOŻ 1

PAŻP, KZPP

L

LOŻ 1

 

Ustanawianie podziału i zmian w strukturze przestrzeni powietrznej

LOŻ 1

PAŻP, KZPP

L

LOŻ 1

 

Ustanawianie zmian w klasyfikacji przestrzeni powietrznej

LOŻ 1

LEP

L

LOŻ 1

 

b.

Załącznik 1 z

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

LOŻ 4

LEP

L

LOŻ 4

 

Wykonywanie nadzoru bieżącego nad spełnianiem wymogów Załącznika przez podmioty cywilne

LOŻ 4

 

L

LOŻ 4

 

Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego poszukiwania i ratownictwa lotniczego

LOŻ 4

PAŻP, MON, MSWiA, MSAR

L

LOŻ 4

 

7.

Załącznik 15

Implementacja i aktualizacja zapisów załącznika

LOŻ 3

LEP

L

LOŻ 3

 

Certyfikacja instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej

LOŻ 1/2/3/5

LER, LOB

L

LOŻ 1/2/3/5

 

Wykonywanie nadzoru bieżącego nad spełnianiem wymogów załącznika

LOŻ 3

 

L

LOŻ 3

 

Koordynacja aktualizacji danych zawartych w AIP Polska

LOŻ 3

LER, LOL, LTT, LTL, LOB, PAŻP

L

LOŻ 3

 

 

Załącznik 5. [Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Lotnisk a innymi komórkami organizacyjnymi ULC]

Załącznik 5 do Zarządzenia Nr 17
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 4 czerwca 2008 r.

Podział zadań i organizacja współpracy pomiędzy Departamentem Lotnisk a innymi komórkami organizacyjnymi ULC

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

ZAŁĄCZNIK

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

1.

Załącznik 14

Certyfikacja lotnisk

LTL

LOŻ, LOB, LOL, LPL (lekarz), LEP

L

 

przy zakładaniu, certyfikacji i rejestracji lotnisk wydawane są decyzje -należy więc dodać LEP,

Zakładanie lotnisk

LTL

LOB, LER, LOZ, PAŻP, LEP, organy ds. planowania przestrzennego

L

 

przy zakładaniu, certyfikacji i rejestracji lotnisk wydawane są decyzje -należy więc dodać LEP,

Rejestrowanie lotnisk

LTL

LOB, LER, LOŻ, PAŻP, LEP, LOL, LBP, LTT

L

 

przy rejestrowaniu lotnisk użytku publicznego należy dodać uzgadnianie z LER i można dodać uzgadnianie z LOL, LBP i LTT przy zakładaniu, certyfikacji i rejestracji lotnisk wydawane są decyzje-należy więc dodać LEP

Strategia województw i obszarów metropolitarnych

LTL

LOŻ, LER, AP, DSP, MSWiA, MT, organy ds. planowania przestrzennego

L

 

z organami ds. planowania przestrzennego ULC pod nadzorem MT współpracuje na etapie tworzenia przepisów i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego, MT, AP, PAŻP, DSP, MSWiA nie są komórkami ULC

Lokalizacja projektowanych obiektów budowlanych o wysokości poniżej 100 m nad poziom terenu

LTL

LOŻ, PAŻP, zarządzający i użytkownicy lotnisk

L

 

tu i w tabeli poniżej zastosowałbym raczej podział na obiekty w otoczeniu i poza otoczeniem lotniska. Zgodnie z regulaminem ULC obiekty mogące stanowić przeszkody lotnicze znajdują się w kompetencji LOŻ

Lokalizacja projektowanych obiektów budowlanych o wysokości większej i równej 100 m nad poziom terenu

LTL

LOŻ, PAŻP, zarządzający i użytkownicy lotnisk

L

 

 

Projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

LTL

LOŻ/LEP, zarządzający i użytkownicy lotnisk,

L

 

 

Wnioski do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

LTL

LOŻ, zarządzający i użytkownicy lotnisk

L

 

 

 

Lp.

RODZAJ ZATWIERDZENIA

KOMÓRKA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Kopie dokumentu

UWAGI

ZAŁĄCZNIK

NAZWA DOKUMENTU

Prowadząca

Uzgadniająca

Zatwierdzająca

1.

Załącznik 14

Wnioski do uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

LTL

LOŻ, zarządzający i użytkownicy lotnisk

L

 

 

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

LTL

LOŻ/LEP, zarządzający i użytkownicy lotnisk,

L

 

 

Przeszkody lotnicze

LTL

PAŻP

L

 

 

Oznakowanie przeszkodowe

LTL

PAŻP

L

 

 

Naziemny ruch statków powietrznych

LTL

LOL

L

 

 

System SMS

LTL

LBP

L

 

 

Studium oceny wpływu na środowisko ?? W żadnym z Aneksów nie jest opisana tematyka ochrony środowiska w odniesieniu do lotnisk.

LTL

LTT

L

 

 

uzgadnianie instrukcji operacyjnych lotnisk użytku publicznego

LTL

LOB, LOŻ, LER, LOL

L

 

 

ocenę studium aeronautycznego

LTL

LOŻ

L

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »