REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 10 poz. 163

ZARZĄDZENIE NR 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 24 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 10 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Podręcznika Inspektora (Dz. Urz. ULC Nr 8, poz. 32, z późn. zm.2)) w Tomie III:

1) Spis treści - ogólny dla wszystkich Tomów;

2) Spis treści-dla Tomu III;

3) Wykaz wprowadzonych zmian dla Tomu III;

4) Dział A „Informacje ogólne”;

2) Dział E „Nadzór nad ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych”;

3) Dział G „Formularze” sekcja V „Formularze specyficzne dla działu E”;

- otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia3).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r.Nr97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr180,poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 227, poz. 1505 i Nr 42, poz. 340.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. ULC z 2005 r.Nr10, poz. 4, z 2006 r. Nr 2, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 7 i Nr 6, poz. 21.

3) Załącznik jest dostępny w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. (022) 520 73 14, (022) 520 73 15.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA