REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 12 poz. 69

OGŁOSZENIE NR 1
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 oraz w związku z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) ogłasza się zmiany opłat lotniskowych dla lotniska Chopina w Warszawie, określone w załączniku do ogłoszenia Nr 5 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa-Okęcie2) (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 165 oraz z 2010 r. Nr 14, poz. 80), w ten sposób, że pkt 1.6. otrzymuje brzmienie:

„1.6. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi. Na dzień publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług). Do pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Warunkiem zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jest umieszczenie przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym opublikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej lub złożenie przez usługobiorcę do PPL dokumentów potwierdzających, że w państwie siedziby jest on uznany za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.”

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z up. Tomasz Kądziołka
Wiceprezes Urz
ędu

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622.

2) Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 grudnia 2009 r. o zmianie danych rejestrowych lotniska Warszawa Okęcie nazwa lotniska Warszawa-Okęcie została zastąpiona nazwą Lotnisko Chopina w Warszawie”.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-31
  • Data wejścia w życie: 2011-08-31
  • Data obowiązywania: 2011-08-31
  • Dokument traci ważność: 2012-12-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA