REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 52

OGŁOSZENIE NR 6
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Mielec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221, 1586 i 1893) ogłasza się, obowiązującą od 1 maja 2016 r., zmianę postanowień taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Mielec ogłoszonej ogłoszeniem nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Mielec (Dz. Urz. ULC poz. 31), polegającą na tym, że:

1) pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3. Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie, pobierana jest w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:

– w godzinach pracy lotniska 50,00 PLN,

– poza godzinami pracy lotniska 70,00 PLN.”;

2) pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4. Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton, pobierana jest za każdą tonę i każdą rozpoczętą tonę masy startowej statku powietrznego, w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:

– w godzinach pracy lotniska 30,00 PLN,

– poza godzinami pracy lotniska 50,00 PLN.”;

3) pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:

„2.5. Opłata za lądowanie śmigłowca pobierana jest za każdą tonę i każdą rozpoczętą tonę masy startowej w zależności od czasu w jakim operacja lądowania jest wykonywana i wynosi:

– w godzinach pracy lotniska 15,00 PLN,

– poza godzinami pracy lotniska 25,00 PLN.”;

4) po pkt 2.5 dodaje się pkt 2.6 w brzmieniu:

„2.6. Godziny i terminy pracy lotniska określone są w Zintegrowanym Zbiorze Informacji Lotniczej (AIP VFR) oraz na stronie internetowej lotniska www.lotniskomielec.pl”;

5) w pkt 6.2 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

„6.2. Kopię planu lotu należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres: tower@lotniskomielec.pl”;

6) pkt 7.8.1 otrzymuje brzmienie:

„7.8.1. 75% opłaty za lądowanie dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie.”;

7) pkt 7.8.2 otrzymuje brzmienie:

„7.8.2. 60% opłaty za lądowanie dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton.”;

8) pkt 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. Wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych oraz udzieleniem zniżek w opłatach lotniskowych należy kierować na poniższy adres:

LOTNISKO MIELEC sp. z o.o.

39-300 Mielec

ul. Lotniskowa 30

tel. 48 17 788 7797

tel. 48 17 788 7268

fax. 48 17 788 7588

e-mail: poczta@lotniskomielec.pl lub tower@lotniskomielec.pl”;

9) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Niniejszy taryfikator opłat lotniskowych obowiązuje od 1 maja 2016 r.”.

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Maciej Kozłowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-05-02
  • Data wejścia w życie: 2016-05-01
  • Data obowiązywania: 2016-05-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA