reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 29
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 26 listopada 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 115/9 o pow. 0,0870 ha,

położoną w obrębie 0004, gmina Piechowice M., powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 354, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.327.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycję 354;

2) – nr 9/4 o pow. 1,1042 ha,

– nr 9/8 o pow. 0,6224 ha,

– nr 9/9 o pow. 0,0277 ha,

będące własnością Skarbu Państwa,

– nr 9/5 o pow. 0,1368 ha,

– nr 9/7 o pow. 0,1074 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 9/6 o pow. 0,4339 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 9/1 o pow. 8,0274 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4572,

– nr 9/11 o pow. 0,2360 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

– nr 9/12 o pow. 0,0407 ha,

– nr 9/13 o pow. 0,3591 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 9/3 o pow. 0,6358 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4574,

położone w obrębie Cienin Zaborny, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 września 2013 r., Nr KNDG01.073.353.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 4572 oraz 4574,

– po pozycji 4571 dodaje się pozycję 4572a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; słupecki; Słupca; Cienin Zaborny; 9/10; 5,5950;

3) – nr 100/13 o pow. 0,1754 ha,

– nr 101/13 o pow. 0,1418 ha,

powstałe z podziału działki nr 62/13 o pow. 2,3523 ha, obręb Bytom, gmina Bytom M., powiat m.Bytom, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5136, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 września 2013 r., Nr KNDG01.073.368.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 5136,

– po pozycji 5135 dodaje się pozycję 5136a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Bytom; Bytom M.; Bytom; 102/13; 2,0351;

4) – nr 1/9 o pow. 3,6418 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/6 o pow. 5,0583 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,0603 ha), obręb Dąbie 63, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 691, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.396.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 691,

– po pozycji 690 dodaje się pozycję 691a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 63; 1/10; 1,4165;

5) – nr 1/4 o pow. 1,7191 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/3 o pow. 2,1939 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,1926 ha), obręb Dąbie 64, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 692,

– nr 28/9 o pow. 7,9527 ha,

powstałą z podziału działki nr 28/8 o pow. 21,7937 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 21,7979 ha), obręb Dąbie 246, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 741,

położone w gminie Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r., Nr KNDG01.073.397.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycje 692 oraz 741,

– po pozycji 691a dodaje się pozycję 692a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 64; 1/5; 0,4748;

– po pozycji 740 dodaje się pozycję 741a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 246; 28/10; 13,8410;

6) – nr 1/16 o pow. 0,2028 ha,

– nr 1/18 o pow. 0,1029 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/14 o pow. 100,6866 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 100,6351 ha), obręb Czerwieńsk, gmina Czerwieńsk M., powiat zielonogórski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 737, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.398.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 737,

– po pozycji 736 dodaje się pozycję 737a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; zielonogórski; Czerwieńsk M.; Czerwieńsk; 1/15; 36,5380;

– po pozycji 737a dodaje się pozycję 737b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; zielonogórski; Czerwieńsk M.; Czerwieńsk; 1/17; 0,1918;

– po pozycji 737b dodaje się pozycję 737c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; zielonogórski; Czerwieńsk M.; Czerwieńsk; 1/19; 63,6511;

7) – nr 29/7 o pow. 0,3447 ha,

powstałą z podziału działki nr 29/6 o pow. 2,0126 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2603,

– nr 40/4 o pow. 0,2473 ha,

powstałą z podziału działki nr 40/3 o pow. 0,7278 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2614,

– nr 43/4 o pow. 0,9519 ha,

powstałą z podziału działki nr 43/2 o pow. 1,9188 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2616,

– nr 45/5 o pow. 0,0319 ha,

powstałą z podziału działki nr 45/2 o pow. 0,0631 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2618,

– nr 46/5 o pow. 0,0065 ha,

powstałą z podziału działki nr 46/2 o pow. 0,0140 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2620,

położone w obrębie Poznań (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0051 Poznań), gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.413.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 2603, 2614, 2616, 2618 oraz 2620,

– po pozycji 2602 dodaje się pozycję 2603a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 29/8; 1,6679;

– po pozycji 2613 dodaje się pozycję 2614a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 40/5; 0,4805;

– po pozycji 2615 dodaje się pozycję 2616a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 43/5; 0,9669;

– po pozycji 2616a dodaje się pozycję 2618a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 45/6; 0,0312;

– po pozycji 2619 dodaje się pozycję 2620a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 46/6; 0,0075;

8) – nr 6/12 o pow. 0,4468 ha,

– nr 6/15 o pow. 0,1532 ha,

– nr 6/17 o pow. 0,0740 ha,

– nr 6/18 o pow. 0,1018 ha,

powstałe z podziału działki nr 6/10 o pow. 12,2641 ha, obręb Tuchów, gmina Tuchów M., powiat tarnowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2222, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.414.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 2222,

– po pozycji 2221c dodaje się pozycję 2222a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów M.; Tuchów;6/11; 11,1074;

– po pozycji 2222a dodaje się pozycję 2222b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów M.; Tuchów; 6/13; 0,0339;

– po pozycji 2222b dodaje się pozycję 2222c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów M.; Tuchów; 6/14; 0,0360;

– po pozycji 2222c dodaje się pozycję 2222d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów M.; Tuchów; 6/16; 0,1969;

– po pozycji 2222d dodaje się pozycję 2222e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów M.; Tuchów; 6/19; 0,0803;

– po pozycji 2222e dodaje się pozycję 2222f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Tuchów M.; Tuchów; 6/20; 0,0338;

9) – nr 503/1 o pow. 0,0610 ha,

– nr 503/3 o pow. 0,1117 ha,

– nr 503/4 o pow. 0,4412 ha,

– nr 503/5 o pow. 0,1667 ha,

– nr 503/6 o pow. 0,0722 ha,

powstałe z podziału działki nr 503 o pow. 7,9428 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,9700 ha), obręb Męcina, gmina Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 446, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.416.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 446,

– po pozycji 445 dodaje się pozycję 446a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Limanowa; Męcina; 503/2; 7,0900;

10) – nr 2441/231 o pow. 0,2264 ha,

– nr 2442/231 o pow. 0,0358 ha,

– nr 2443/231 o pow. 0,0356 ha,

powstałe z podziału działki nr 558/231 o pow. 0,3125 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3049 ha), obręb Brzezinka, gmina Mysłowice M., powiat m.Mysłowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7915, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 września 2013 r., Nr KNDG01.073.425.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 7915,

– po pozycji 7914 dodaje się pozycję 7915a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Mysłowice; Mysłowice M.; Brzezinka; 2444/231; 0,0147;

11) – nr 38/4 o pow. 0,0358 ha,

– nr 38/5 o pow. 0,0837 ha,

– nr 38/6 o pow. 0,0767 ha,

– nr 38/7 o pow. 0,0861 ha,

– nr 38/8 o pow. 0,0729 ha,

– nr 38/9 o pow. 0,1471 ha,

– nr 38/10 o pow. 0,1890 ha,

– nr 38/11 o pow. 0,0130 ha,

– nr 38/12 o pow. 0,0430 ha,

– nr 38/13 o pow. 0,1379 ha,

– nr 38/14 o pow. 0,1338 ha,

– nr 38/15 o pow. 0,3362 ha,

– nr 38/16 o pow. 0,0094 ha,

– nr 38/17 o pow. 0,1181 ha,

– nr 38/18 o pow. 0,0291 ha,

– nr 38/20 o pow. 0,1786 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 38/22 o pow. 0,0328 ha,

będącą własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 38/3 o pow. 7,4974 ha, obręb Kcynia, gmina Kcynia M., powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1806, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.432.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:

skreśla się pozycję 1806,

– po pozycji 1805 dodaje się pozycję 1806a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; nakielski; Kcynia M; Kcynia; 38/19; 0,1558;

– po pozycji 1806a dodaje się pozycję 1806b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; nakielski; Kcynia M; Kcynia; 38/21; 5,6184;

12) – nr 1251/6 o pow. 0,3233 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A

– nr 1251/7 o pow. 0,0903 ha,

– nr 1251/8 o pow. 0,1329 ha,

– nr 1251/9 o pow. 0,6197 ha,

– nr 1251/10 o pow. 0,3204 ha,

– nr 1251/11 o pow. 1,2173 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 1251/3 o pow. 11,6940 ha, obręb Witnica, gmina Witnica M., powiat gorzowski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 56, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 września 2013 r., Nr KNDG01.073.433.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 56,

– po pozycji 53 dodaje się pozycję 56a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Witnica M.; Witnica; 1251/4; 0,0446;

– po pozycji 56a dodaje się pozycję 56b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Witnica M.; Witnica; 1251/12; 8,9517;

13) – nr 195/2 o pow. 0,0272 ha,

– nr 195/3 o pow. 0,2599 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 195 o pow. 3,8071 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,8100 ha), obręb Wólka Małkowa, gmina Tryńcza, powiat przeworski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 802, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.436.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 802,

– po pozycji 801 dodaje się pozycję 802a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; przeworski; Tryńcza; Wólka Małkowa; 195/1; 3,5200;

14) – nr 29/1 o pow. 0,3664 ha,

– nr 29/2 o pow. 0,1258 ha,

– nr 29/3 o pow. 0,1025 ha,

– nr 29/4 o pow. 0,1933 ha,

– nr 29/5 o pow. 0,0976 ha,

– nr 29/6 o pow. 0,2342 ha,

– nr 29/7 o pow. 0,5205 ha,

– nr 29/8 o pow. 0,9928 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 29 o pow. 5,9753 ha (w załączniku do decyzji z wpisanym numerem działki 2 oraz powierzchnią 6,7440 ha), obręb Cykarzew Północny, gmina Mykanów, powiat częstochowski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2757, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 września 2013 r., Nr KNDG01.073.437.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 2757,

– po pozycji 2756 dodaje się pozycję 2757a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Mykanów; Cykarzew Północny; 29/9; 3,3422;

15) – nr 247/1 o pow. 0,0989 ha,

– nr 247/3 o pow. 0,1596 ha,

powstałe z podziału działki nr 247 o pow. 3,0138 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,0100 ha), obręb Smogóry, gmina Ośno Lubuskie, powiat słubicki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 414, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2013 r., Nr KNDG01.073.400.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 414,

– po pozycji 413 dodaje się pozycję 414a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Ośno Lubuskie; Smogóry; 247/2; 0,0853;

– po pozycji 414a dodaje się pozycję 414b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Ośno Lubuskie; Smogóry; 247/4; 2,6700;

16) – nr 120/20 o pow. 0,0315 ha,

położoną w obrębie 7 (w załączniku do decyzji ujętą z nazwą obrębu Tczew 7), gmina Tczew M., powiat tczewski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2753, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 września 2013 r., Nr KNDG01.073.419.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2753;

17) – nr 3207/10 o pow. 0,1933 ha,

– nr 3207/19 o pow. 0,0292 ha,

– nr 3207/20 o pow. 0,0342 ha,

– nr 3207/21 o pow. 0,0522 ha,

– nr 3207/22 o pow. 0,0492 ha,

– nr 3207/23 o pow. 0,0777 ha,

– nr 3207/24 o pow. 0,3346 ha,

– nr 3207/25 o pow. 0,0407 ha,

– nr 3207/27 o pow. 0,0424 ha,

– nr 3207/28 o pow. 0,0322 ha,

– nr 3207/29 o pow. 0,0898 ha,

– nr 3207/30 o pow. 0,0111 ha,

– nr 3207/31 o pow. 0,0283 ha,

– nr 3207/32 o pow. 0,0586 ha,

– nr 3207/33 o pow. 0,0823 ha,

– nr 3207/34 o pow. 0,1236 ha,

– nr 3207/35 o pow. 0,4537 ha,

powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 3207/3 o pow. 8,8209 ha, obręb Gronoszowa, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 465, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.415.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 465,

– po pozycji 464 dodaje się pozycję 465a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/12; 0,0905;

– po pozycji 465a dodaje się pozycję 465b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/13; 0,0552;

– po pozycji 465b dodaje się pozycję 465c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/14; 0,0231;

– po pozycji 465c dodaje się pozycję 465d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/15; 0,0214;

– po pozycji 465d dodaje się pozycję 465e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/16; 0,0132;

– po pozycji 465e dodaje się pozycję 465f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/17; 0,0037;

– po pozycji 465f dodaje się pozycję 465g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/18; 6,8652;

– po pozycji 465g dodaje się pozycję 465h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Mszana Dolna; Gronoszowa; 3207/26; 0,0139;

18) – nr 308/4 o pow. 0,2803 ha,

– nr 308/5 o pow. 0,0335 ha,

– nr 308/6 o pow. 0,1019 ha,

– nr 308/7 o pow. 0,0233 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 308/1 o pow. 10,4375 ha, obręb 69 Tuszyma, gmina Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 446a, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.438.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 446a,

– po pozycji 445 dodaje się pozycję 446a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; mielecki; Przecław; 69 Tuszyma; 308/3; 9,9985;

19) – nr 2731/16 o pow. 0,0301 ha,

– nr 2731/18 o pow. 0,1153 ha,

powstałe z podziału działki nr 2731/4 o pow. 10,0737 ha, obręb Głogów Małopolski, gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 821, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.439.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 821,

– po pozycji 820 dodaje się pozycję 821a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; rzeszowski; Głogów Małopolski; Głogów Małopolski; 2731/15; 3,9629;

– po pozycji 821a dodaje się pozycję 821b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; rzeszowski; Głogów Małopolski; Głogów Małopolski; 2731/17; 5,9654;

20) – nr 506/1 o pow. 0,5021 ha,

powstałą z podziału działki nr 506 o pow. 9,6106 ha, obręb Węgry, gmina Żórawina, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2586, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.441.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2586,

– po pozycji 2585 dodaje się pozycję 2586a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Żórawina; Węgry; 506/2; 9,1085;

21) – nr 918/5 o pow. 0,4878 ha,

powstałą z podziału działki nr 918 o pow. 10,7879 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,8005 ha), obręb Gogolin 1 (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu 0010–Gogolin 1), gmina Gogolin M., powiat krapkowicki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 645, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.442.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 645,

– po pozycji 644 dodaje się pozycję 645a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/1; 0,3336;

– po pozycji 645a dodaje się pozycję 645b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/2; 0,3045;

– po pozycji 645b dodaje się pozycję 645c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/3; 0,0054;

– po pozycji 645c dodaje się pozycję 645d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/4; 0,1653;

– po pozycji 645d dodaje się pozycję 645e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/6; 0,0730;

– po pozycji 645e dodaje się pozycję 645f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/7; 0,0576;

– po pozycji 645f dodaje się pozycję 645g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/8; 0,1307;

– po pozycji 645g dodaje się pozycję 645h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/9; 0,0752;

– po pozycji 645h dodaje się pozycję 645i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Gogolin M.; Gogolin 1; 918/10; 9,1548;

22) – nr 119/5 o pow. 0,1342 ha,

– nr 119/6 o pow. 0,1123 ha,

– nr 119/7 o pow. 0,2022 ha,

powstałe z podziału działki nr 119/4 o pow. 4,9586 ha, obręb 0020–Jastrzębie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 776a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.444.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 776a,

– po pozycji 776 dodaje się pozycję 776a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; namysłowski; Namysłów; 0020–Jastrzębie; 119/8; 4,5099;

23) – nr 88/23 o pow. 0,3539 ha,

położoną w obrębie 2, gmina Zduńska Wola M., powiat zduńskowolski, województwo łódzkie, wpisaną w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3100, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.450.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika skreśla się pozycję 3100;

24) – nr 342/9 o pow. 0,1440 ha,

– nr 342/11 o pow. 0,0700 ha,

będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 342/10 o pow. 0,1734 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 342/6 o pow. 8,5309 ha, obręb 0004 Bogdaniec (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu Bogdaniec), wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 1,

– nr 392/1 o pow. 0,0416 ha,

– nr 392/3 o pow. 0,0243 ha,

będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 392/4 o pow. 1,2747 ha,

– nr 392/6 o pow. 0,1848 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 392 o pow. 9,3383 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,3400 ha), obręb 0005 Jenin (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu Jenin), wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 2,

położone w gminie Bogdaniec, powiat gorzowski, województwo lubuskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 września 2013 r., Nr KNDG01.073.456.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycje 1 oraz 2,

– przed pozycją 3 dodaje się pozycję 1a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Bogdaniec; 0004 Bogdaniec; 342/12; 8,1435;

– po pozycji 1a dodaje się pozycję 2a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Bogdaniec; 0005 Jenin; 392/2; 0,0262;

– po pozycji 2a dodaje się pozycję 2b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Bogdaniec; 0005 Jenin; 392/5; 0,0372;

– po pozycji 2b dodaje się pozycję 2c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Bogdaniec; 0005 Jenin; 392/7; 0,0539;

– po pozycji 2c dodaje się pozycję 2d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Bogdaniec; 0005 Jenin; 392/8; 0,0344;

– po pozycji 2d dodaje się pozycję 2e gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; gorzowski; Bogdaniec; 0005 Jenin; 392/9; 7,6612;

25) – nr 18/1 o pow. 1,2083 ha,

– nr 18/2 o pow. 0,1191 ha,

– nr 18/3 o pow. 0,0672 ha,

– nr 18/4 o pow. 0,0575 ha,

– nr 18/5 o pow. 0,0246 ha,

– nr 18/6 o pow. 4,6975 ha,

– nr 18/7 o pow. 0,1188 ha,

powstałe z podziału działki nr 18 o pow. 17,6530 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 17,6500 ha), obręb 4 Kruzy (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu Kruzy), gmina Kolno, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej wtórnie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 534, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 października 2013 r., Nr KNDG01.073.459.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 534,

– po pozycji 533 dodaje się pozycję 534a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; olsztyński; Kolno; 4 Kruzy; 18/8; 11,3600;

26) – nr 339/5 o pow. 2,8569 ha,

– nr 339/6 o pow. 0,1518 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 339/2 o pow. 5,4634 ha, obręb Sulęcinek, gmina Krzykosy, powiat średzki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4888, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 października 2013 r., Nr KNDG01.073.399.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 4888,

– po pozycji 4887 dodaje się pozycję 4888a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; średzki; Krzykosy; Sulęcinek; 339/7; 2,4547;

27) – nr 19/19 o pow. 0,3382 ha,

– nr 19/20 o pow. 0,0571 ha,

– nr 19/21 o pow. 0,0993 ha,

– nr 19/22 o pow. 0,1051 ha,

– nr 19/23 o pow. 0,0392 ha,

– nr 19/24 o pow. 0,0264 ha,

– nr 19/25 o pow. 0,2629 ha,

– nr 19/27 o pow. 0,0478 ha,

– nr 19/28 o pow. 0,0329 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 19/18 o pow. 33,9717 ha, obręb Rzepin, gmina Rzepin M., powiat słubicki, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 460, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.287.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 460,

– po pozycji 459 dodaje się pozycję 460a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin M.; Rzepin; 19/26; 0,2204;

– po pozycji 460a dodaje się pozycję 460b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; słubicki; Rzepin M.; Rzepin; 19/29; 32,7424;

28) – nr 1319/185 o pow. 0,0132 ha,

– nr 1320/185 o pow. 0,0047 ha,

powstałe z podziału działki nr 185 o pow. 0,0574 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8229, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A.,

– nr 1304/63 o pow. 0,0991 ha,

powstałą z podziału działki nr 577/63 o pow. 0,7413 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8258, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A.,

– nr 1307/93 o pow. 0,0970 ha,

powstałą z podziału działki nr 660/93 o pow. 0,1265 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8262, będącej własnością Skarbu Państwa,

– nr 1309/93 o pow. 0,0304 ha,

powstałą z podziału działki nr 661/93 o pow. 0,0706 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8263, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A.,

– nr 1311/93 o pow. 0,0495 ha,

– nr 1312/93 o pow. 0,3883 ha,

– nr 1313/93 o pow. 0,1563 ha,

– nr 1315/93 o pow. 0,0382 ha,

powstałe z podziału działki nr 662/93 o pow. 0,9191 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8264, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A.,

położone w obrębie Mysłowice, gmina Mysłowice M., powiat m. Mysłowice, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.408.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 8229, 8258, 8262, 8263 oraz 8264,

– po pozycji 8228 dodaje się pozycję 8229a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1321/185; 0,0395;

– po pozycji 8257 dodaje się pozycję 8258a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1305/63; 0,6422;

– po pozycji 8261 dodaje się pozycję 8262a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1306/93; 0,0295;

– po pozycji 8262a dodaje się pozycję 8263a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1308/93; 0,0402;

– po pozycji 8263a dodaje się pozycję 8264a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1310/93; 0,1355;

– po pozycji 8264a dodaje się pozycję 8264b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice; 1314/93; 0,1513;

29) – nr 2354/126 o pow. 0,0741 ha,

powstałą z podziału działki nr 2317/126 o pow. 0,7442 ha, obręb Dąbrówka Wielka, gmina Piekary Śląskie M., powiat m. Piekary Śląskie, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8590, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.409.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 8590,

– po pozycji 8589 dodaje się pozycję 8590a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Piekary Śląskie; Piekary Śląskie M.; Dąbrówka Wielka; 2355/126; 0,6701;

30) – nr 753/1 o pow. 0,4012 ha,

– nr 753/2 o pow. 0,0126 ha,

– nr 753/3 o pow. 0,0792 ha,

– nr 753/4 o pow. 0,2853 ha,

powstałe z podziału działki nr 753 o pow. 6,1492 ha, obręb Rajsko, gmina Oświęcim – obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2021, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.417.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozy ej ę 2021,

– po pozycji 2020 dodaje się pozycję 2021a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Oświęcim – obszar wiejski; Rajsko; 753/5; 5,3709;

31) – nr 42/1 o pow. 0,4102 ha,

powstałą z podziału działki nr 42 o pow. 4,7800 ha, obręb Marynowy, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2239, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.421.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 2239,

– po pozycji 2238 dodaje się pozycję 2239a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; nowodworski; Nowy Dwór Gdański; Marynowy; 42/2; 4,3698;

32) – nr 330/1 o pow. 0,0921 ha,

– nr 330/2 o pow. 0,0525 ha,

– nr 330/3 o pow. 0,0118 ha,

– nr 330/4 o pow. 0,0370 ha,

– nr 330/6 o pow. 0,0398 ha,

– nr 330/7 o pow. 0,5274 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

– nr 330/5 o pow. 0,1268 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pasłęk,

powstałe w wyniku odnowy ewidencji gruntów i budynków oraz kolejnego podziału działki nr 484/2 o pow. 12,1793 ha, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 155, obręb Zielonka Pasłęcka, gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.424.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 155,

– po pozycji 154 dodaje się pozycję 155a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; elbląski; Pasłęk; Zielonka Pasłęcka; 10; 3,7695;

– po pozycji 155a dodaje się pozycję 155b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; elbląski; Pasłęk; Zielonka Pasłęcka; 330/8; 6,2175;

33) – nr 257/6 o pow. 0,0137 ha,

powstałą z podziału działki nr 257/4 o pow. 0,7492 ha, obręb Warszów 14 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 14 – Warszów 14), gmina Świnoujście M., powiat M. Świnoujście, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 886, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.426.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 886,

– po pozycji 885 dodaje się pozycję 886a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 14; 257/7; 0,7355;

34) – nr 2647/108 o pow. 0,0291 ha,

– nr 2649/108 o pow. 0,0749 ha,

powstałe z podziału działki nr 314/108 o pow. 0,1106 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1376 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 15370,

– nr 3435/343 o pow. 0,0252 ha,

– nr 3436/343 o pow. 0,0279 ha,

– nr 3438/343 o pow. 0,0588 ha,

powstałe z podziału działki nr 603/343 o pow. 0,1175 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1047 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 15423,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie Wodzisław, gmina Wodzisław Śląski, powiat wodzisławski, województwo śląskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.428.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 15370 oraz 15423,

– po pozycji 15369 dodaje się pozycję 15370a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; wodzisławski; Wodzisław Śląski; Wodzisław; 2648/108; 0,0066;

– po pozycji 15422 dodaje się pozycję 15423a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; wodzisławski; Wodzisław Śląski; Wodzisław; 3437/343; 0,0056;

35) – nr 743/6 o pow. 0,1519 ha,

– nr 743/7 o pow. 0,6852 ha,

– nr 743/8 o pow. 0,0908 ha,

– nr 743/9 o pow. 0,1464 ha,

powstałe z podziału działki nr 743/2 o pow. 6,1489 ha, obręb Żarki Letnisko, gmina Poraj, powiat myszkowski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12074, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.429.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 1274,

po pozycji 12073 dodaje się pozycję 12074a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Poraj; Żarki Letnisko; 743/5; 5,0746;

36) – nr 6/22 o pow. 0,0408 ha,

– nr 6/23 o pow. 0,0096 ha,

– nr 6/24 o pow. 0,0903 ha,

– nr 6/26 o pow. 0,1441 ha,

będące własnością Skarbu Państwa, powstałe z podziału działki nr 6/2 o pow. 6,3796 ha, obręb Leżajsk, gmina Leżajsk M., powiat leżajski, województwo podkarpackie, wpisanej wtórnie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 213, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.430.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 213,

– po pozycji 212 dodaje się pozycję 213a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; leżajski; Leżajsk M.; Leżajsk; 6/25; 6,0948;

37) – nr 136/5 o pow. 0,9973 ha,

– nr 136/6 o pow. 0,1179 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 136/3 o pow. 5,1220 ha, obręb 14 Karnin, gmina M. Gorzów Wielkopolski, powiat M. Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie, wpisanej wtórnie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 156, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.434.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

– skreśla się pozycję 156,

– po pozycji 155 dodaje się pozycję 156a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; M. Gorzów Wielkopolski; M. Gorzów Wielkopolski; 14 Karnin; 136/4; 4,0068;

38) – nr 217 o pow. 0,2800 ha,

położoną w obrębie Goraj, gmina Lubasz, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 88, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.435.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję

39) – nr 127/3 o pow. 0,1072 ha,

– nr 127/4 o pow. 0,5447 ha,

– nr 127/5 o pow. 0,0824 ha,

– nr 127/6 o pow. 0,2778 ha,

powstałe z podziału działki nr 127 o pow. 6,6908 ha, obręb Bolesławiec-4 (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu 0004-Bolesławiec-4), gmina Bolesławiec M., powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 40, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.443.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 40,

– po pozycji 39 dodaje się pozycję 40a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; bolesławiecki; Bolesławiec M.; Bolesławiec-4; 127/1; 0,0181;

– po pozycji 40a dodaje się pozycję 40b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; bolesławiecki; Bolesławiec M.; Bolesławiec-4; 127/2; 0,4431;

– po pozycji 40b dodaje się pozycję 40c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; bolesławiecki; Bolesławiec M.; Bolesławiec-4; 127/7; 5,2175;

40) – nr 338/1 o pow. 0,1618 ha,

będącą własnością Gminy Goworowo,

– nr 338/2 o pow. 0,0121 ha,

– nr 338/3 o pow. 0,0652 ha,

będące własnością Powiatu Ostrołęckiego,

powstałe z podziału działki nr 338 o pow. 14,5791 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 14,5800 ha), obręb Wólka Brzezińska (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu 0039-Wólka Brzezińska), gmina Goworowo, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1532, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.445.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1532,

– po pozycji 1531 dodaje się pozycję 1532a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; ostrołęcki; Goworowo; Wólka Brzezińska; 338/4; 14,3400;

41) – nr 80/4 o pow. 0,0726 ha,

powstałą z podziału działki nr 80/1 o pow. 1,6226 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,6200 ha), obręb Szczutowo, gmina Szczutowo, powiat sierpecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2115, której właścicielem jest Skarb Państwa a dysponentem Polskie Koleje Państwowe S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.447.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2115,

– po pozycji 2114 dodaje się pozycję 2115a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; sierpecki; Szczutowo; Szczutowo; 80/5; 1,5500;

42) – nr 88/1 o pow. 0,1009 ha,

powstałą z podziału działki nr 88 o pow. 2,7860 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,7857 ha), obręb 21 5-03 (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu 5-03), gmina Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1493, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.449.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1493,

– po pozycji 1492 dodaje się pozycję 1493a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; nowodworski; Nowy Dwór Mazowiecki; 21 5-03; 88/2; 2,6851;

43) – nr 678/2 o pow. 0,0442 ha,

powstałą z podziału działki nr 678 o pow. 9,7406 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,4700 ha), obręb 10 Przygody (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu Przygody), gmina Suchożebry, powiat siedlecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2059, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.451.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2059,

– po pozycji 2058 dodaje się pozycję 2059a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; siedlecki; Suchożebry; 10 Przygody; 678/1; 9,6964;

44) – nr 103/2 o pow. 0,1058 ha,

– nr 103/3 o pow. 0,2391 ha,

– nr 103/4 o pow. 0,1496 ha,

– nr 103/5 o pow. 0,2940 ha,

– nr 103/6 o pow. 0,2664 ha,

– nr 103/7 o pow. 0,0352 ha,

– nr 103/8 o pow. 0,1277 ha,

– nr 103/9 o pow. 0,4707 ha,

– nr 103/10 o pow. 0,0219 ha,

– nr 103/11 o pow. 0,2211 ha,

powstałe z podziału działki nr 103/1 o pow. 9,8320 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,1500 ha), obręb Czarny Las, gmina Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1680, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.452.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1680,

– po pozycji 1679 dodaje się pozycję 1680a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; piaseczyński; Góra Kalwaria; Czarny Las; 103/12; 7,9005;

45) – nr 230/1 o pow. 0,0394 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa, powstałą z podziału działki nr 230 o pow. 1,6806 ha, obręb 10 Metalowiec, gmina Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1724, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.453.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1724,

– po pozycji 1723 dodaje się pozycję 1724a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 10 Metalowiec; 230/2; 0,2811;

– po pozycji 1724a dodaje się pozycję 1724b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; skarżyski; Skarżysko-Kamienna; 10 Metalowiec; 230/3; 1,3601;

46) – nr 33 o pow. 1,4296 ha,

położoną w obrębie 20-Majdan Wrotkowski, gmina Lublin, powiat Grodzki Lublin, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1051, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.454.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 1051;

47) – nr 881/17 o pow. 0,0923 ha,

będącą własnością osoby fizycznej, powstałą z podziału działki nr 881/16 o pow. 18,0623 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 18,0600 ha), obręb 18 Sitaniec Błonie, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1463, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.455.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

– skreśla się pozycję 1463,

– po pozycji 1462 dodaje się pozycję 1463a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 1 8 Sitaniec Błonie; 881/18; 17,9700;

48) – nr 4/25 o pow. 0,1740 ha,

– nr 4/26 o pow. 0,0068 ha,

– nr 4/27 o pow. 0,1007 ha,

– nr 4/28 o pow. 0,1020 ha,

– nr 4/29 o pow. 1,2492 ha,

– nr 4/30 o pow. 0,1502 ha,

powstałe z podziału działki nr 4/19 o pow. 11,5587 ha, obręb 0022-Południe, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1158, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.457.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1158,

– po pozycji 1157 dodaje się pozycję 1158a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/23; 9,5832;

– po pozycji 1158a dodaje się pozycję 1158b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0022-Południe; 4/24; 0,1926;

49) – nr 135/1 o pow. 0,3601 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 135 o pow. 7,2200 ha, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 281,

– nr 145 o pow. 0,1100 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 282,

położone w obrębie Osiek, gmina Osiek, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.458.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:

– skreśla się pozycje 281 oraz 282,

– po pozycji 280 dodaje się pozycję 281a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; brodnicki; Osiek; Osiek; 135/2; 0,8120;

– po pozycji 281a dodaje się pozycję 281b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; brodnicki; Osiek; Osiek; 135/3; 0,1850;

– po pozycji 281b dodaje się pozycję 281c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; brodnicki; Osiek; Osiek;135/4; 5,8629;

50) – nr 158/1 o pow. 0,0612 ha,

– nr 158/2 o pow. 0,0559 ha,

– nr 158/3 o pow. 0,0983 ha,

– nr 158/4 o pow. 0,1052 ha,

– nr 158/5 o pow. 0,2655 ha,

– nr 158/6 o pow. 0,3257 ha,

– nr 158/7 o pow. 0,4147 ha,

– nr 158/8 o pow. 0,0601 ha,

– nr 158/9 o pow. 0,0151 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 158 o pow. 6,0629 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,0630 ha), obręb Olsztyn 139 (w załączniku do decyzji ujętej z nazwą obrębu 139 Olsztyn 139), gmina Olsztyn M., powiat M. Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 380, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 października 2013 r., Nr KNDG01.073.460.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 380,

– po pozycji 379 dodaje się pozycję 380a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; M. Olsztyn; Olsztyn M.; Olsztyn 139; 158/10; 4,6612.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 19 o pow. 0,0505 ha,

położoną w obrębie 0051-Kleczków, gmina M. Wrocław, powiat m.wrocław, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 września 2013 r., Nr KNDG01.073.403.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1058 dodaje się pozycję 1058a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m.wrocław; M. Wrocław; 0051-Kleczków; 19; 0,0505;

2) – nr 791/354 o pow. 0,0509 ha,

– nr 1603/358 o pow. 0,0236 ha,

położone w obrębie 0060-Pludry, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 września 2013 r., Nr KNDG01.073.427.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego:

– po pozycji 948 dodaje się pozycję 948a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; oleski; Dobrodzień; 0060-Pludry; 791/354; 0,0509;

– po pozycji 951 dodaje się pozycję 951a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; oleski; Dobrodzień; 0060-Pludry; 1603/358; 0,0236.

§ 3

W związku z podziałem działki nr 8 o pow. 2,1400 ha, zatwierdzonym przez Urząd Miasta Szczecin decyzją z dnia 8 kwietnia 2013 r., znak: BGM-I.6831.2.207.3.2012.MS, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miasta Szczecin, w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycję 735,

– po pozycji 734 dodaje się pozycję 735a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 191; 8/1; 0,0432;

– po pozycji 735a dodaje się pozycję 735b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 191; 8/2; 2,0968.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. M. Jankowski

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46 i Nr 15, poz. 53, z 2011 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 6, Nr 3, poz. 20, Nr 4, poz. 22, Nr 5, poz. 28, Nr 6, poz. 33, Nr 10, poz. 48 i 49 i Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, 18, 23, 37, 39, 44, 53, 61, 68, 77 i 85 oraz z 2013 r. poz. 4, 6, 7, 14, 18, 26, 29, 31, 39, 49, 58 i 67.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Plucińska

dyrektor zarządzający Randstad Payroll Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama