REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 29

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 6 września 2012 r. (poz. 29)

WYKAZ
jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa „Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz kwot tych dotacji

L.p

Nazwa

Kwota przyznanej dotacji celowej w zł

1

Fundacja ARI ARI

19 300,00 zł

2

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie BIAŁOWIEŻA

13 500,00 zł

3

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

40 700,00 zł

4

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

296 400,00 zł

5

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

122 000,00 zł

6

Białowieski Ośrodek Kultury

15 100,00 zł

7

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

100 000,00 zł

8

Centralna Rada Romów w Polsce Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów

54 330,56 zł

9

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

244 998,80 zł

10

Chojnickie Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego w Chojnicach

10 500,00 zł

11

Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS

19 000,00 zł

12

Dom Kultury Litewskiej

73 800,00 zł

13

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach

22 000,00 zł

14

Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach

63 875,00 zł

15

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

80 000,00 zł

16

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

8 000,00 zł

17

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich

124 416,00 zł

18

Fundacja MUZYKA CERKIEWNA

23 000,00 zł

 

19

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

12 800,00 zł

20

Fundacja Ormiańska KZKO

44 470,00 zł

21

Fundacja PRO ARTE

40 000,00 zł

22

Fundacja SHALOM

116 300,00 zł

23

Fundacja VILLA SOKRATES

27 000,00 zł

24

Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej

12 000,00 zł

25

Gmina Miejska Przemyśl

418 859,00 zł

26

Gmina Gogolin

20 012,56 zł

27

Gmina Sulęczyno

127 506,24 zł

28

Gmina Dobrzeń Wielki

24 158,68 zł

29

Gmina Parchowo

55 241,52 zł

30

Gmina Szemud

159 387,28 zł

31

Gmina Kartuzy

96 910,88 zł

32

Gmina Brusy

224 158,78 zł

33

Gmina Orla

183 393,09 zł

34

Gmina Lasowice Wielkie

67 919,51 zł

35

Gmina Bierawa

49 944,74 zł

36

Gmina Murów

57 783,64 zł

37

Gmina Polska Cerekiew

31 260,45 zł

38

Gminne Centrum Kultury w Gródku

71 633,00 zł

39

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

13 500,00 zł

40

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

23 850,00 zł

 

41

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

19 940,00 zł

42

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa

3 500,00 zł

43

Instytut Kaszubski

34 000,00 zł

44

Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa

40 400,00 zł

45

Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach

55 500,00 zł

46

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA

163 000,00 zł

47

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

123 605,00 zł

48

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej z siedzibą w Wejherowie

19 000,00 zł

49

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie

28 000,00 zł

50

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI

10 000,00 zł

51

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

55 000,00 zł

52

Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ

7 950,00 zł

53

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu

45 000,00 zł

54

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej

71 350,00 zł

55

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

28 200,00 zł

56

Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”

7 500,00 zł

57

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

20 000,00 zł

58

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

19 000,00 zł

59

Rada Programowa Tygodnika NIWA

539 300,00 zł

60

Starostwo Powiatowe w Sejnach

301 038,00 zł

61

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

120 000,00 zł

62

Stowarzyszenie Chór Żydowski „CLIL”

31 000,00 zł

 

63

Stowarzyszenie Czechów w Polsce

28 000,00 zł

64

Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich

160 000,00 zł

65

Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce

12 100,00 zł

66

Stowarzyszenie Litwinów w Polsce

369 400,00 zł

67

Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej „Herder” w Morągu

6 220,00 zł

68

Stowarzyszenie Łemków

181 500,00 zł

69

Stowarzyszenie Mazurskie Związek Polsko-Niemiecki w Olsztynie

20 000,00 zł

70

Stowarzyszenie MIDRASZ

175 120,00 zł

71

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej

95 000,00 zł

72

Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim

7 400,00 zł

73

Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

213 928,00 zł

74

Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

59 300,00 zł

75

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA

16 000,00 zł

76

Stowarzyszenie Ormian w Polsce

14 000,00 zł

77

Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina

145 000,00 zł

78

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

25 700,00 zł

79

Stowarzyszenie Romów w Polsce

215 800,00 zł

80

Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM

76 700,00 zł

81

Stowarzyszenie RUSKA BURSA w Gorlicach

200 000,00 zł

82

Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska

4 000,00 zł

83

Stowarzyszenie ZIEMIA PUCKA

383 000,00 zł

84

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

30 000,00 zł

 

85

Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej

14 500,00 zł

86

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

48 000,00 zł

87

Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży

30 000,00 zł

88

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KALE JAKHA

63 000,00 zł

89

Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej „OJCZYZNA” w Kwidzynie

11 000,00 zł

90

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

150 650,00 zł

91

Towarzystwo Miłośników Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

35 300,00 zł

92

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej

177 295,00 zł

93

Towarzystwo Słowaków w Polsce

415 200,00 zł

94

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze

17 910,00 zł

95

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach

6 370,00 zł

96

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

214 000,00 zł

97

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu

288 200,00 zł

98

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce

419 959,00 zł

99

Towarzystwo Ukraińskie

144 200,00 zł

100

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

65 000,00 zł

101

Zjednoczenie Łemków w Gorlicach

204 980,00 zł

102

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

340 000,00 zł

103

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie

15 000,00 zł

104

Związek Karaimów Polskich

59 000,00 zł

105

Związek Młodzieży Białoruskiej

325 000,00 zł

106

Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku

3 015,00 zł

 

107

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

744 640,00 zł

108

Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach

138 100,00 zł

109

Związek Romów Polskich

495 000,00 zł

110

Związek Romów Polskich-Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

44 950,00 zł

111

Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur

64 700,00 zł

112

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

38 000,00 zł

113

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku

11 340,00 zł

114

Związek Ukraińców Podlasia

313 000,00 zł

115

Związek Ukraińców w Polsce

1 414 300,00 zł

116

Żydowska Ogólnopolska Organizacja Młodzieżowa

8 000,00 zł

117

Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT

14 803,90 zł

118

Uniwersytet Łódzki

462 483,77 zł

119

Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach

287 923,94 zł

120

Miasto Białogard

74 846,28 zł

121

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce

86 348,92 zł

122

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

416 141,56 zł

123

Gmina Wrocław

615 459,10 zł

124

Centrum Zespołów Analityczno-Strategicznych Sp. z o.o.

343 503,00 zł

125

Związek Romów Polskich

1 388 927,60 zł

126

Gmina Bystrzyca Kłodzka/Centrum Integracji Społecznej

93 239,55 zł

127

POLROM Sp. z o.o.

493 931,00 zł

128

Studio Doradztwa Europejskiego

958 410,90 zł

 

129

INSTALTERM Nowoczesne Systemy Grzewcze Jarosław Dziwiński

333 975,40 zł

130

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

596 928,53 zł

131

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Pomocy Rodzinie „RÓWNE SZANSE”

120 392,40 zł

132

Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt

293 710,00 zł

133

Miasto St. Warszawa/OPS Ursus

383 408,00 zł

134

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „EFATA”

56 340,00 zł

135

EMIC LAB s.c.

258 529,66 zł

136

Miasto Jasło

196 685,00 zł

137

Fundacja dla Dobra Publicznego

213 061,00 zł

138

Gmina Zawiercie

500 000,00 zł

139

Powiat Nowosądecki/Powiatowy Urząd Pracy

619 923,00 zł

140

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 49

3 222 268,78 zł

141

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

860 000,00 zł

142

Ośrodek Szkoleniowy AT s.c.

270 882,40 zł

143

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie/Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

101 733,00 zł

144

Żarska Spółdzielnia Socjalna

125 842,30 zł

 

Razem

27 098 768,72 zł

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-24
  • Data wejścia w życie: 2012-10-24
  • Data obowiązywania: 2012-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA