REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 33

DECYZJA Nr 18
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 12 października 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 11 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 21 i 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) sprawuje nadzór nad wojewodami w zakresie zarządzania kryzysowego;

6b) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego;”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) sprawuje kontrolę nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;”,

c) w pkt 14 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

„d) Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych,

e) Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.”;

2) w § 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Szerokopasmowego;”;

3) w § 9 w ust. 4 uchyla się pkt 5 i 8.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-26
  • Data wejścia w życie: 2012-10-26
  • Data obowiązywania: 2012-10-26
  • Dokument traci ważność: 2013-06-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA