reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 18
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 18 września 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. Nr 24, poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 9 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16 i 29), wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

㤠4a. Podsekretarz Stanu Roman Dmowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i rozwojem centralnego repozytorium informacji publicznych;

6) sprawuje nadzór w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych;

7) prowadzi sprawy związane z realizacją Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej;

8) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych;

9) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

b) Departamentu Informatyzacji w sprawach określonych w pkt 8.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Podsekretarz Stanu Andrzej Ręgowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, z wyłączeniem spraw określonych w § 4a;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ePUAP;

4) sprawuje nadzór w zakresie zadań Ministra dotyczących weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;

5) sprawuje nadzór nad finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Informatyzacji, z zastrzeżeniem § 4a pkt 8 lit. b.”;

3) w § 9:

a) uchyla się ust. 3,

b) w ust. 5 uchyla się pkt 7;

4) w § 9a:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) Podsekretarz Stanu Małgorzatę Olszewską w czasie jej nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski;

4) Podsekretarza Stanu Andrzeja Ręgowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Roman Dmowski;”,

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Podsekretarza Stanu Romana Dmowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Ręgowski.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

 

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama