REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 1

DECYZJA Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 23 stycznia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 9 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16, 29 i 32), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4a otrzymuje brzmienie:

„§ 4a. Podsekretarz Stanu Roman Dmowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, w tym zakresie w szczególności:

a) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego,

b) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym,

c) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

d) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i rozwojem centralnego repozytorium informacji publicznych,

e) sprawuje nadzór w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych,

f) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235),

g) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ePUAP,

h) sprawuje nadzór w zakresie zadań Ministra dotyczących weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,

i) sprawuje nadzór nad finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

2) prowadzi sprawy związane z realizacją Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych;

4) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Informatyzacji,

b) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.”;

2) uchyla się § 5;

3) w § 9a w ust. 1:

a) uchyla się pkt 4,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Podsekretarza Stanu Romana Dmowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Małgorzata Olszewska.”.

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2014 r.

 

wz. Stanisław Huskowski

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-24
  • Data wejścia w życie: 2014-01-25
  • Data obowiązywania: 2014-01-25
  • Dokument traci ważność: 2014-12-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA