REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 5

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 16 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 15), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Departamentu, w tym w ramach odzyskiwanych środków podlegających zwrotowi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „POKL”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwanego dalej „POIG”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwanego dalej „POPC”, oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwanego dalej „POWER”.”;

2) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Do zakresu zadań Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego należy w szczególności:

1) realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie POKL;

2) realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej POKL;

3) realizowanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II POWER;

4) zapewnienie trwałości rezultatów projektów Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających rozwój kapitału ludzkiego w administracji samorządowej;

5) współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, w tym udział w sieci administracji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej (EUPAN);

6) wykonywanie zastępstwa procesowego Ministra przed sądami administracyjnymi w sprawach pozostających we właściwości Departamentu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– wz. Stanisław HUSKOWSKI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-02-16
  • Data wejścia w życie: 2015-02-17
  • Data obowiązywania: 2015-02-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA