REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 12

DECYZJA Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 20 marca 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 5 oraz z 2015 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 4 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

4.

Cytaty

2

wrzesień

 

2) uchyla się Lp. 8 i 21;

3) po Lp. 33 dodaje się Lp. 34–37 w brzmieniu:

Lp.

Temat

Liczba znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu

34.

Ida

1

marzec

35.

75. rocznica Zbrodni Katyńskiej

1

kwiecień

36.

70. rocznica zakończenia II wojny światowej

11)

maj

37.

100-lecie Poczty Miejskiej w Warszawie

1

wrzesień

 

4) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do „Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.” otrzymuje brzmienie:

„Razem: 34 tematy, 62 znaczki pocztowe, w tym: 50 znaczków samodzielnych, 8 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-25
  • Data wejścia w życie: 2015-03-26
  • Data obowiązywania: 2015-03-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA