reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw środowiska, w sprawach dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Typko, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska;

3) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Wojciechowska, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska;

4) członkowie Zespołu:

a) Maciej Machaj, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska,

b) Paweł Dębowski, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

c) Elżbieta Gnat, Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

d) Ewa Zrałek, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Gospodarki, Ministra Zdrowia, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz środowisk naukowych i gospodarczych.

§ 3.

1. Do zakresu działania Zespołu należy wypracowanie propozycji działań na rzecz poprawy ochrony środowiska przed hałasem.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem;

2) opracowanie propozycji działań pozalegislacyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w tym na etapie planowania i realizacji inwestycji;

3) opiniowanie propozycji rozwiązań w zakresie kompetencji Zespołu przedstawianych przez inne instytucje, organizacje i ośrodki naukowe.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 6.

1. Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Zespołu, członkowie Zespołu mogą być zastępowani przez osoby przez nich upoważnione.

3. Udział w pracach zespołu należy do obowiązków służbowych członków Zespołu.

§ 7.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska.

§ 8.

Zespół zakończy pracę z dniem przedłożenia Ministrowi Środowiska propozycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia 2015 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stronyireszta.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama