reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 22), w załączniku nr 2, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej” wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. A „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, po lp. 11 dodaje się lp. 12–14 w brzmieniu:

„12

Wykaszanie mechaniczne z wywożeniem biomasy

170,417 ha

1. Wieś Kruszewo, działki o numerach – 789, 791, 793, 166/1, 166/2, 166/3, 221/1, 221/2, 828, 705, 706, 707, 236/2, 236/1, 236/3, 236/4, 236/5, 192/3, 167/3, 224/2, 224/3, 372/2, 222/7, 222/3, 222/9, 222/10, 226/3, 340/1, 378/9, 386/4, 201/2, 360/1, 352/4, 371/1, 371/2, 347/7, 347/9, 349/2, 349/3, 372/3.

2. Wieś Izbiszcze, działki o numerach – 369/9, 369/10, 341/8, 346/8, 372/3, 372/4, 372/6, 373/4, 373/6, 373/8, 373/10, 336/2, 336/6 380/1, 380/6, 380/7, 386/3, 386/8, 400/8, 401/1, 384/2, 384/4, 384/6, 384/8, 257/1, 400/9, 400/10, 392/5, 392/6, 392/9, 385/1, 385/4, 385/5, 385/6, 385/7, 385/8, 395/3, 256/3, 392/2, 392/7, 392/10, 392/11, 386/9, 386/11, 392/4.

3. Wieś Radule, działki o numerach – 109/5, 131/1, 111/1, 128/2, 104/1, 126/1, 98, 88/3.

4. Wieś Waniewo, działki o numerach – 97, 123, 467, 71, 65, 36, 329/2, 89, 115, 113/2, 129/2, 326/1, 122, 101, 328/2, 328/3, 107/1, 107/2, 103/3, 104, 134/2.

5. Wieś Jeńki, działki o numerach – 315/1, 315/2, 315/3, 348/2, 253/2.

6. Wieś Kowalewszczyzna, działki o numerach – 198/1, 198/2, 176/2, 190/3, 200/1, 183/5, 190/5, 190/7, 181/5, 181/6.

7. Wieś Chomice, działki o numerach – 6, 3/1, 3/2, 11/1, 11/2.

8. Wieś Kurowo Kolonia, działki o numerach – 80, 79, 77, 92, 96, 101/1, 117, 210/1, 91, 75, 192, 95, 102/1, 216/2,122.

9. Wieś Wólka Waniewska, działki o numerach – 180, 117/4, 6/5, 145, 206, 207/5, 272, 114, 43/1, 217/2, 235/2,209/1, 225, 231/1, 12/2.

10. Wieś Bokiny, działki o numerach – 316/1, 439/2, 281/1, 118, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 228/4, 445/1, 217, 450, 225/1.

11. Wieś Uhowo, działki o numerach – 439/2, 516/1, 421/3, 512/1, 794, 507/1.

12. Wieś Łupianka Stara, działki o numerach – 17, 20, 28.

13. Miasto Łapy III, działki o numerach – 823/1, 827/1, 838, 856, 935, 1021, 1262, 1269/2, 1332, 1470/1, 1488, 1505/1, 1516, 1743, 791, 655, 1237, 1254, 1285, 1289, 320, 1330, 1359, 1381, 1511, 1522, 1533, 1539, 1550, 1596, 1608, 1614, 1661, 1669, 1689, 1698,1703, 1706, 1752, 460/3, 627, 632/1.

14. Wieś Łapy Szołajdy, działki o numerach – 1104, 1226, 1252, 893, 446, 897.

15. Wieś Łapy Dębowina, działki o numerach – 1299, 1400, 1459, 1473, 1489, 1746, 1830, 1840, 1870, 2171, 2346, 2348, 2370, 1413, 1715, 1716, 1763, 1978, 1414, 1556, 1889, 2203, 2223, 2240, 2261, 2396, 2414, 2448, 2456, 2497, 1948, 1962, 2149, 2170, 2325, 2345, 2369.

16. Wieś Topilec, działki o numerach – 443, 214, 215.

17. Wieś Baciuty, działki o numerach – 1192, 1138, 1033, 1034, 1035, 1135, 782, 791.

18. Wieś Turośń Dolna, działka o numerze 813.

19. Wieś Bojary, działki o numerach – 122, 54, 50.

20. Wieś Borowskie Żaki, działka o numerze 166

13

Koszenie ręczne z możliwością stosowania podkaszarek na siedliskach górskich i nizinnych torfowiskach zasadowych Caricetumpaniceolepidocarpe, Calamagrostietumneglectae, Caricetumrostratae

0,343 ha

Wieś Kruszewo, działka o numerze 344/1

14

Usuwanie podrostu drzew i krzewów na siedliskach górskich i niżowych murawach bliźniczkowych Nardion (zespół Calluno-Nardetumstrictae)

0,17 ha

Wieś Bokiny, działki o numerach – 96/1, 96/2, 96/3, 96/4”

 

2) w lit. B „W ekosystemach wodnych”, w tabeli, po lp. 3 dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

„4

Udrażnianie zarastających miejsc w korycie rzeki Narew przez usuwanie zastoisk wód spowodowanych sukcesją roślinności

400 m

1. Wieś Uhowo, działka o numerze 330.

2. Miasto Łapy III, działka o numerze 1783

300 m

Wieś Łapy-Szołajdy, działki o numerach – 1267 i 1272”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama