| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 3
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko pod kryptonimem „Środowisko 2017”

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138) oraz w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 1829) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ćwiczenie kompleksowe w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko pod kryptonimem „Środowisko 2017”, zwane dalej „ćwiczeniem”, zostanie przeprowadzone w terminie od 26 do 28 czerwca 2017 r., w godzinach od 8.15 do 15.15.

2. Celami ćwiczenia będą w szczególności:

1) sprawdzenie rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania systemu kierowania w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko;

2) przećwiczenie procesu decyzyjnego dotyczącego realizacji wybranych zadań operacyjnych;

3) doskonalenie umiejętności uruchamiania i wykonywania zadań operacyjnych.

3. W ćwiczeniu udział wezmą:

1) komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska;

2) jednostki organizacyjne określone w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji.

4. Miejscem prowadzenia ćwiczenia będą stałe siedziby Ministerstwa Środowiska i jednostek organizacyjnych biorących udział w ćwiczeniu.

§ 2.

1. Na kierownika ćwiczenia wyznacza się pana prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

2. Na zastępców kierownika ćwiczenia wyznacza się:

1) panią Beatę Paziewską – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska;

2) pana Tomasza Kończyło – Zastępcę Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska.

§ 3.

1. Do zadań kierownika ćwiczenia należy:

1) nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

2) zatwierdzanie dokumentów organizacyjnych ćwiczenia, o których mowa w § 5 pkt 1–5 i 8;

3) omówienie ćwiczenia po jego zakończeniu z kierownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska i kierownikami jednostek organizacyjnych, biorących udział w ćwiczeniu;

4) przedstawienie Ministrowi Środowiska sprawozdania z przeprowadzenia ćwiczenia, w terminie 30 dni od dnia zakończenia ćwiczenia.

2. Do zadań zastępcy kierownika ćwiczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków organizacyjno-prawnych do przeprowadzania ćwiczenia;

2) zapewnienie środków finansowych na realizację ćwiczenia;

3) zapewnienie udziału komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska w ćwiczeniu.

3. Do zadań zastępcy kierownika ćwiczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, należy w szczególności:

1) przedstawienie kierownikowi ćwiczenia do zatwierdzenia dokumentów organizacyjnych ćwiczenia, o których mowa w § 5 pkt 1 – 5 i 8;

2) kierowanie pracami zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 1;

3) kierowanie przebiegiem ćwiczenia.

§ 4.

1. Do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuje się zespół autorski, zwany dalej „zespołem”.

2. Do składu zespołu powołuje się:

1) pana Romana Piotra Bohdanowicza – pracownika Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Biurze Ministra w Ministerstwie Środowiska;

2) pana Piotra Szadkowskiego – pracownika Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego w Biurze Ministra w Ministerstwie Środowiska;

3) pana Krzysztofa Czarnieckiego – Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska;

4) pana Jacka Krawczyka – Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska;

5) pana Mateusza Balcerowicza – Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

3. Zobowiązuje się:

1) Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

2) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

3) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,

4) Dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

5) Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego – do wyznaczenia w kierowanych jednostkach organizacyjnych po jednym pracowniku do współpracy z zespołem w zakresie opracowania dokumentów organizacyjnych ćwiczenia, o których mowa w § 5 pkt 1–5.

§ 5.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie założeń organizacyjnych i metodycznych do przeprowadzenia ćwiczenia,

2) opracowanie planu pracy zespołu,

3) opracowanie sytuacji wyjściowej i epizodów ćwiczenia oraz planu podawania wiadomości w trakcie ćwiczenia na podstawie jednolitego tła operacyjnego do ćwiczeń w Siłach Zbrojnych RP,

4) opracowanie koncepcji ćwiczenia,

5) opracowanie planu przeprowadzenia ćwiczenia,

6) przygotowanie i przeprowadzenie konferencji planistycznych i szkoleniowych do ćwiczenia zgodnie z Planem szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko na rok 2017,

7) przygotowanie omówienia ćwiczenia po jego zakończeniu,

8) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzenia ćwiczenia – w terminach określonych przez kierownika ćwiczenia.

§ 6.

1. W ramach przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia nie będą przetwarzane informacje niejawne.

2. Opracowane do ćwiczenia dokumenty będą opatrywane kryptonimem ćwiczenia „Środowisko 2017”.

§ 7.

Obsługę logistyczną ćwiczenia zapewni Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Jan Szyszko

 

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W ĆWICZENIU]

Załącznik do decyzji nr 3 Ministra Środowiska
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego
w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko
pod kryptonimem „Środowisko 2017”

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W ĆWICZENIU

1. Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska

2. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

3. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

4. Państwowa Agencji Atomistyki

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

6. Instytut Badawczy Leśnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

8. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

9. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12. Biuro Nasiennictwa Leśnego

13. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

14. Babiogórski Park Narodowy

15. Białowieski Park Narodowy

16. Biebrzański Park Narodowy

17. Bieszczadzki Park Narodowy

18. Drawieński Park Narodowy

19. Gorczański Park Narodowy

20. Kampinoski Park Narodowy

21. Karkonoski Park Narodowe

22. Magurski Park Narodowy

23. Narwiański Park Narodowy

24. Ojcowski Park Narodowy

25. Park Narodowy „Bory Tucholskie”

26. Park Narodowy Gór Stołowych

27. Park Narodowy „Ujście Warty”

28. Pieniński Park Narodowy

29. Poleski Park Narodowy

30. Roztoczański Park Narodowy

31. Słowiński Park Narodowy

32. Świętokrzyskiego Parku Narodowego

33. Tatrzański Park Narodowy

34. Wielkopolski Park Narodowy

35. Wigierski Park Narodowy

36. Woliński Park Narodowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »