reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 22, 35 i 51) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) powołuje lub odwołuje osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach podległych Ministrowi Środowiska lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów odrębnych;";

2) § 4a otrzymuje brzmienie:

"§ 4a. Sekretarz Stanu - Michał Kurtyka:

1) wykonuje zadania Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron określone w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. poz. 319, 730, 1495 i 1637);

2) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:

a) Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron,

b) Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu.";

3) w § 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu - Mariusz Orion Jędrysek, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7-8.

2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu - Mariusza Oriona Jędryska, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 4 i 7-8.",

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sekretarza Stanu - Michała Kurtykę zastępuje Podsekretarz Stanu - Sławomir Mazurek, w zakresie określonym w § 4a pkt 2;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ŚRODOWISKA

Henryk Kowalczyk

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama