REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 39

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2014 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji z uwzględnieniem zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik 1.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 2 lipca 2015 r. (poz. 39)

JEDNOSTKI, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE
W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 21 – GOSPODARKA MORSKA

1. Akademia Morska w Gdyni

66.852.200,00 zł

2. Akademia Morska w Szczecinie

54.351.800,00 zł

 

JEDNOSTKI, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE
W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 34 – ROZWÓJ REGIONALNY

1. Zarząd Województwa Mazowieckiego

2.566.814,05 zł

2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego

39.833,31 zł

3. Zarząd Województwa Lubuskiego

2.892.096,03 zł

4. Zarząd Województwa Opolskiego

1.986,63 zł

5. Zarząd Województwa Pomorskiego

28.364,96 zł

 

JEDNOSTKI, KTÓRYM W 2014 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE
W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 39 – TRANSPORT

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1.904.787.752,48 zł

2. PKP Intercity S.A.

460.585.077,36 zł

3. Polskie Koleje Państwowe S.A.

39.452.119,90 zł

4. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

20.151.115,00 zł

5. Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

7.594.685,32 zł

6. Politechnika Rzeszowska

7.405.000,00 zł

7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

5.983.000,00 zł

8. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

4.208.000,00 zł

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-10
  • Data wejścia w życie: 2015-07-10
  • Data obowiązywania: 2015-07-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA