Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

z dnia 02.01.2019 r.

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

§ 1.

Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 6).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

GENERALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Załącznik 1. [REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 2 stycznia 2019 r. (poz. 1)

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-02
  • Data wejścia w życie: 2019-01-02
  • Data obowiązywania: 2019-01-02
  • Dokument traci ważność: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe