| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 1
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

w sprawie zachowania trwałości rezultatów projektu systemowego pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Utworzone Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia w ramach Działania 1.1 Wsparcie Systemowe Instytucji Rynku Pracy, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 r. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia wykonuje zadania w zakresie upowszechniania informacji dotyczących rynku pracy i pomocy państwa określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) udzielanej przez publiczne służby zatrudnienia i inne podmioty, uzasadnione jest zracjonalizowanie wykorzystania posiadanych zasobów (wyposażenia sprzętowego, systemów i programów informatycznych oraz wiedzy, umiejętności i doświadczenia personelu) i zlokalizowanie w jednej jednostce funkcjonującej w resorcie pracy działań obejmujących różne grupy wiekowe poszukujących pracy, a zwłaszcza młodzież. W związku z tym, że wykonanie tego zadania gwarantują Ochotnicze Hufce Pracy, będące instytucją rynku pracy w rozumieniu powołanej ustawy, ustalam co następuje:

§ 1.

Ochotnicze Hufce Pracy, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., kontynuują utrzymanie rezultatów projektu „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, zrealizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na podstawie umowy nr PO KL. 01.01.00-00-003/08-00 z dnia 24 września 2008 r. pn. „Zielona Linia. Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”, przejęte przez Ochotnicze Hufce Pracy na podstawie Decyzji Nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2012 r.

§ 2.

1. Zadania określone w § 1 będą finansowane ze środków budżetu państwa w ramach części 31 – Praca, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy (wynagrodzenia, pochodne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz Funduszu Pracy (w pozostałym zakresie).

2. Szczegółowo sposób finansowania przekazanych Ochotniczym Hufcom Pracy zadań wynikających z Decyzji zostanie ustalony odrębnie.

§ 3.

Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy określi usytuowanie w strukturze organizacyjnej Ochotniczych Hufców Pracy zadań wynikających z Decyzji, w szczególności prowadzenia ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center.

§ 4.

1. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy przygotuje i przedłoży Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt prowadzenia i rozwoju systemu, o którym mowa w § 3 oraz uwzględni w planach i sprawozdaniach Ochotniczych Hufców Pracy wyodrębnienie informacji dotyczących prowadzenia systemu, o którym mowa w § 3.

2. Przygotowanie projektu prowadzenia i rozwoju systemu, o którym mowa w ust. 1, wymaga współdziałania oraz akceptacji dyrektorów: Departamentu Rynku Pracy, Departamentu Funduszy i Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

Nadzór nad realizacją Decyzji sprawuje Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 6.

Decyzja obowiązuje od dnia ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

wz. Stanisław Szwed

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »