REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 91

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe powołuje się w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie koncepcji oraz realizacja działań służących ułatwieniu polskim podmiotom gospodarczym dostępu do projektów inwestycyjnych finansowanych przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, zwany dalej „ABII”;

2) podejmowanie działań związanych z promowaniem i informowaniem polskich podmiotów gospodarczych o funkcjonowaniu ABII, w tym w kontekście możliwości ich udziału w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ABII;

3) utrzymywanie kontaktów z organami administracji rządowej oraz instytucjami zewnętrznymi i podmiotami gospodarczymi w celu monitorowania i wspierania ich działań dotyczących ABII oraz inicjowania i kreowania współpracy pomiędzy tymi podmiotami w obszarze ABII;

4) utrzymywanie kontaktów z kierownictwem i pracownikami ABII oraz przedstawicielami konstytuanty, w tym monitorowanie działalności ABII i zbieranie informacji przydatnych przy realizacji zadań określonych w pkt 1–3, a także komunikowanie o polskim zaangażowaniu w obszarze działalności ABII, na forum Rady Dyrektorów ABII i konstytuanty ABII, innym resortom i opinii publicznej.

§ 3.

Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 4.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-05-10
  • Data wejścia w życie: 2017-05-08
  • Data obowiązywania: 2017-05-08
  • Dokument traci ważność: 2018-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA