REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 197

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) oraz § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień w planach finansowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 36) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: M. Morawiecki

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, oraz z 2017 r. poz. 60.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-02
  • Data wejścia w życie: 2017-10-01
  • Data obowiązywania: 2017-10-01
  • Dokument traci ważność: 2018-02-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA