REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 231

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie projektu "Transformacja służb informatycznych resortu finansów" (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 56, 162 i 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) uchyla się pkt 4-7,

b) dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

"7a) przygotowanie procesu przeniesienia majątku do nowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;

7b) przygotowanie propozycji zmian aktów prawnych niezbędnych do powołania i funkcjonowania nowej struktury organizacyjnej służb informatycznych resortu finansów;";

2) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przedstawia Komitetowi Sterującemu do akceptacji bądź rozstrzygnięcia dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1-3 i 7b;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

 

 

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działami administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-22
  • Data wejścia w życie: 2017-11-21
  • Data obowiązywania: 2017-11-21
  • Dokument traci ważność: 2021-06-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA