REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 74

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 33), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 50).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 50), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 20 marca 2018 r. (poz. 74)

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 października 2013 r.

w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126), zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”:

1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

3) Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;

4) stanowiska w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej „WUG”;

5) stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego lub administratora systemu teleinformatycznego w kancelarii tajnej WUG.

§ 2. Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”:

1) stanowiska wymienione w § 1;

2) dyrektor departamentu lub biura w WUG;

3) dyrektor okręgowego urzędu górniczego;

4) dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;

5) sekretarz Prezesa WUG;

6) sekretarz Wiceprezesa WUG;

7) sekretarz Dyrektora Generalnego WUG;

8)1) stanowiska w Biurze Administracyjno-Gospodarczym w WUG, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;

9) stanowisko w Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG, zajmowane przez osobę, której powierzono obowiązki kasjera;

10) stanowiska w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, związane ze sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;

11) stanowiska służby dyspozytorskiej pogotowia technicznego w WUG;

12) (uchylony)2)

13) audytor wewnętrzny;

14) Rzecznik Prasowy Prezesa WUG;

15)3) stanowiska w Samodzielnym Wydziale Informatyzacji w WUG.

§ 3. Określa się wykaz stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”:

1) stanowiska wymienione w § 1;

2) stanowiska wymienione w § 2.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 43).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG poz. 50), które weszło w życie z dniem 2 marca 2018 r.

2) Przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA