REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 214

ZARZĄDZENIE NR 82
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk w urzędach górniczych,
z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.1)), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie stanowisk w urzędach górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 74) w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Inspektor Ochrony Danych.".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1000, 1083 i 1669.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-28
  • Data wejścia w życie: 2018-11-28
  • Data obowiązywania: 2018-11-28
  • Dokument traci ważność: 2022-11-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA