REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 205

ZARZĄDZENIE NR 80
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje ustalenia, o których mowa w ust. 1, departamentowi, który przygotowuje, według wzoru ustalonego na podstawie § 5 ust. 3 zarządzenia nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 158), projekt umowy, której przedmiotem jest przygotowanie ekspertyzy do wniosku.".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637 i 1669.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-08
  • Data wejścia w życie: 2018-11-07
  • Data obowiązywania: 2018-11-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA