REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 217

ZARZĄDZENIE NR 84
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 6 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 34 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 113) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się rozdział 3;

2) w § 35:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest parkowanie służbowego samochodu osobowego w miejscu zamieszkania, w przypadku:".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669 i 2245.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-12
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2019-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-02-08

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA