REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 91

ZARZĄDZENIE NR 13
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 943 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r. poz. 1043 i 1820) oraz art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzania postępowania wyjaśniającego dotyczącego mobbingu w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 143) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ministrowi sprawującemu nadzór nad Prezesem WUG - jeżeli skarga dotyczy Prezesa WUG;";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy wewnętrzne dotyczące mobbingu, obowiązujące w ministerstwie zapewniającym obsługę ministra sprawującego nadzór nad Prezesem WUG. Treść tych przepisów jest umieszczona w extranecie urzędów górniczych.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
  • Data wejścia w życie: 2019-12-04
  • Data obowiązywania: 2019-12-04
  • Dokument traci ważność: 2023-06-07

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA