REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 97

ZARZĄDZENIE NR 43
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 78 i 87) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 10,

b) w pkt 11 uchyla się lit. b;

2) w § 26 po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2c w brzmieniu:

"2a) prowadzenie spraw dotyczących Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie;

2b) prowadzenie spraw związanych z materiałami promocyjnymi i okolicznościowymi dla osób kierownictwa WUG;

2c) koordynowanie i obsługa wykonywania na rzecz WUG usług w zakresie tłumaczeń;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-07-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA