Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 9
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 września 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 50) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 46 i 99 oraz z 2020 r. poz. 44) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie:

a) Henryk Badura

Politechnika Śląska,

b) Piotr Bańka

Politechnika Śląska,

c) Jerzy Berger

ZOK sp. z o.o.,

d) Przemysław Bukowski

Główny Instytut Górnictwa,

e) Zbigniew Burtan

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

f) Jan Butra

Politechnika Wrocławska,

g) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

h) Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

i) Wojciech Ciężkowski

Politechnika Wrocławska,

j) Antoni Czapnik

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

k) Jerzy Dec

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

l) Wacław Dziurzyński

Polska Akademia Nauk Instytut Mechaniki Górotworu,

m) Adam Frolik

Główny Instytut Górnictwa,

n) Sławomir Gajosiński

KGHM CUPRUM sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe,

o) Roman Gąska

TAURON Wydobycie S.A.,

p) Roman Gładzik

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

q) Rajmund Horst

Polska Grupa Górnicza S.A.,

r) Krzysztof Jamka

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

s) Andrzej Jaworski

Politechnika Śląska,

t) Józef Kabiesz

Główny Instytut Górnictwa,

u) Zbigniew Kasztelewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

v) Andrzej Kleszcz

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

w) Zdzisław Kłeczek

Kraków,

x) Adam Kłósek

Exalo Drilling S.A.,

y) Piotr Kołodziejczyk

Politechnika Śląska,

z) Petr Koníček

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

za) Mirosław Koziura

Bielsko-Biała,

zb) Eugeniusz Krause

Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

zc) Adam Krzyżowski

Zakład Górniczy "SILTECH" sp. z o.o.,

zd) Czesław Kubaczka

Dębowiec,

ze) Radovan Kukutsch

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

zf) Mirosław Laskowski

KGHM Polska Miedź S.A.,

zg) Piotr Litwa

Główny Instytut Górnictwa,

zh) Jan Lubaś

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy,

zi) Adam Lurka

Główny Instytut Górnictwa,

zj) Janusz Makówka

Główny Instytut Górnictwa,

zk) Andrzej Malesza

Bytom,

zl) Bogdan Malich

Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

zm) Paweł Markowski

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.,

zn) Grzegorz Marks

Zakład Odmetanowania Kopalń "ZOK II" sp. z o.o.,

zo) Krzysztof Mączka

Trzuskawica S.A.,

zp) Grzegorz Mutke

Główny Instytut Górnictwa,

zq) Stanisław Nawrat

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zr) Kajetan d'Obyrn

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zs) Edward Paździorko

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

zt) Robert Podolski

Wrocław,

zu) Sylwester Rajwa

Główny Instytut Górnictwa,

zv) Zbigniew Rak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zw) Włodzimierz Sarnecki

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

zx) Zbigniew Schinohl

Jastrzębie-Zdrój,

zy) Stanisław Stryczek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zz) Martin Štemberka

Český báňský úřad,

zza) Dariusz Świderski

KGHM Polska Miedź S.A.,

zzb) Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zzc) Andrzej Tor

Becker-Warkop sp. z o.o.,

zzd) Stanisław Trenczek Główny

Instytut Górnictwa,

zze) Jacek Urbański

Politechnika Wrocławska,

zzf) Petr Waclawik

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.,

zzg) Stanisław Wasilewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

zzh) Marek Więckowski

Główny Instytut Górnictwa,

zzi) Jerzy Wróbel

Miroszowice;";

2) w pkt 5:

a) po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) Józef Koczwara,",

b) uchyla się lit. c.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-15
  • Data wejścia w życie: 2021-09-16
  • Data obowiązywania: 2021-09-16

Dzienniki Urzędowe