Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 5), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) decyzją nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 29);

2) decyzją nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 59).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje:

1) § 2 decyzji nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 29), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 decyzji nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 59), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 24 września 2021 r. (poz. 110)

DECYZJA Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 77 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 49) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni:

1) Przewodniczący:

Piotr Wojtacha
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Tomasz Białożyt
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

b) Andrzej Kowalski
Główny Instytut Górnictwa;

3) Członkowie:

a) Szymon Adamecki
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.,

b) Andrzej Ajdukiewicz
Politechnika Śląska,

c) Jan Białek
Politechnika Śląska,

d) Izabela Bryt-Nitarska
Polska Akademia Nauk,

e) Karol Firek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

f) Ryszard Hejmanowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

g) Dariusz Ignacy
Główny Instytut Górnictwa,

h) Marian Kawulok
Instytut Techniki Budowlanej,

i) Tadeusz Majcherczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

j) Henryk Marcak
Polska Akademia Nauk,

k) Ryszard Mielimąka
Politechnika Śląska,

l) Grzegorz Mutke
Główny Instytut Górnictwa,

m) Edward Popiołek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

n) Zbigniew Samokar
KGHM Polska Miedź S.A.,

o) Leszek Słowik
Instytut Techniki Budowlanej,

oa)1) Anna Sołtys
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

p) Anton Sroka
Polska Akademia Nauk,

pa)2) Piotr Strzałkowski
Politechnika Śląska,

q) Leszek Szojda
Politechnika Śląska,

r) Krzysztof Tajduś
Polska Akademia Nauk,

s) Tadeusz Tatara
Politechnika Krakowska,

t) Mirosław Wiatkowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

u) Zbigniew Zembaty
Politechnika Opolska.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)1) Dodana przez § 1 decyzji nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 lipca 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 59), która weszła w życie z dniem 22 lipca 2021 r.

2) Dodana przez § 1 decyzji nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 29), która weszła w życie z dniem 29 maja 2020 r.

3) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG poz. 192), która ustalała skład osobowy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni do dnia 31 grudnia 2019 r. i utraciła moc z dniem 24 stycznia 2020 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-27
  • Data wejścia w życie: 2021-09-27
  • Data obowiązywania: 2021-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe