Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 60), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) decyzją nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 66);

2) decyzją nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2021 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 119).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje:

1) § 2 decyzji nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 września 2019 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 66), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 decyzji nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 119), który stanowi:

"§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Adam Mirek

Załącznik 1. [Decyzja Nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 października 2021 r. (poz. 120)

DECYZJA Nr 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2021 r. poz. 48) postanawia się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie:

1) Przewodniczący:

Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Krzysztof Król

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

Adam Borowiec

Wyższy Urząd Górniczy;

4)1) Członkowie:

a) Piotr Buchwald

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

b) Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

c) Wojciech Chojnacki

KGHM Polska Miedź S.A.,

d) Sebastian Czogała

Związek Zawodowy Górników w Polsce,

e) Jerzy Demski

Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,

f) Roman Gąska

TAURON Wydobycie S.A.,

g) Jarosław Grzesik

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność",

h) Rajmund Horst

Polska Grupa Górnicza S.A.,

i) Krzysztof Jamka

Węglokoks Kraj sp. z o.o.,

j) Sławomir Karlikowski

Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.,

k) Andrzej Katulski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa,

l) Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka",

m) Marceli Murawski

Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" - Konfederacja,

n) Janusz Olszowski

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,

o) Edward Paździorko

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

p) Franciszek Plewa

Politechnika Śląska,

q) Lech Poloński

Śląski Uniwersytet Medyczny,

r) Krzysztof Potera

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,

s) Janusz Smoliło

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.,

t) Marcin Sutkowski

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.,

u) Martin Štemberka

Český báňský úřad,

v) Dariusz Świderski

KGHM Polska Miedź S.A.,

w) Dariusz Trzcionka

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA",

x) Artur Widłak

Polski Związek Producentów Kruszyw,

y) Sławomir Wochna

Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego,

z) Paweł Wyciślok

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

za) Radosław Zimroz

Politechnika Wrocławska.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.2)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 decyzji nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 października 2021 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 119), która weszła w życie z dniem 8 października 2021 r.

2) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 76), która utraciła moc z dniem 3 listopada 2017 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-13
  • Data wejścia w życie: 2021-10-13
  • Data obowiązywania: 2021-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe