REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 98

ZARZĄDZENIE Nr 21
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego, powołaną zarządzeniem nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 140 oraz z 2022 r. poz. 42) na okres 4 lat od dnia wejścia w życie tego zarządzenia, przekształca się w Komisję dyscyplinarną dla okręgowych urzędów górniczych, zwaną dalej „Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Agnieszka Cybulska

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie;

2) Paweł Filbier

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;

3) Dorota Hadryan

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

4) Bogdan Jankowski

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

5) Ewa Kędzierska

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku;

6) Piotr Kozioł

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

7) Sylwia Liber

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie;

8) Joanna Łosińska-Wróblewska

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

9) Wiesław Mitura

Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie;

10) Mirosław Pawlica

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

11) Lucyna Skrobot

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach;

12) Piotr Więcek

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych i Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA