Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 22

ZARZĄDZENIE NR 4
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 117 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691) oraz art. 167 ust. 5a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 21 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Komisji dyscyplinarnej dla okręgowych urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 98) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Grzegorz Krawczyk
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;";

2) w pkt 11 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 12.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-03-23
  • Data obowiązywania: 2023-03-23

Dzienniki Urzędowe