REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 78

OBWIESZCZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu decyzji Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 67), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej decyzją nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 marca 2023 r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 20).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity decyzji nie obejmuje § 2 decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 marca 2023 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 20), który stanowi:

„§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Krystyna Samek-Skwara

Załącznik 1. [Decyzja Nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym]

Załącznik do obwieszczenia Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. WUG poz. 78)

DECYZJA NR 2
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie § 4 ust. 1 i § 17 ust. 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M. P. poz. 61 oraz z 2015 r. poz. 724) postanawia się, co następuje:

§ 1. W skład Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym wchodzą:

1) Przewodniczący:
Małgorzata Waksmańska;

2) Sekretarz:
Honorata Śpiewak;

3) Członkowie:

a) Ewa Bałchanowska,

b) (uchylona),1)

c) Grzegorz Gogolok,

d) Dariusz Katan,

e) Józef Koczwara,

f) Piotr Kujawski,

g) Włodzimierz Mosór,

h) Agnieszka Nolda,

i) Aneta Rogowska,

j) Alicja Stefaniak.

§ 2. Traci moc decyzja nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 102).

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

image


1) Przez § 1 decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 marca 2023 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia składu Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 20), która weszła w życie z dniem 8 marca 2023 r.

2) Decyzja została ogłoszona w dniu 2 listopada 2022 r.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA