Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 4
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia archiwów, w których jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem

Tekst pierwotny

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 1 i § 28 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719 oraz z 2019 r. poz. 67) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, o którym mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wyznacza się archiwa, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Do stosowania stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, o których mowa w § 27 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, wyznacza się archiwa, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Tracą moc:

1) decyzja nr 11 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia archiwów, w których jest wymagane stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem;

 2) zarządzenie nr 40 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia archiwów, w których jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe (Dz. Urz. NDAP poz. 40).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
PAWEŁ PIETRZYK

Załącznik 1. [Wykaz archiwów w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe]

Załączniki do zarządzenia nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 13 maja 2021 r. (poz. 4)

Załącznik nr 1

Wykaz archiwów w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe

Liczba porządkowa obiektu

Archiwum/obiekt

Adres obiektu

1.

Archiwum Akt Nowych

ul. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

2.

Archiwum Główne Akt Dawnych

ul. Długa 7

00-263 Warszawa

3.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

ul. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

4.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

ul. Mickiewicza 101

15-257 Białystok

5.

Archiwum Państwowe

w Białymstoku - Oddział w Łomży

al. Legionów 36

18-400 Łomża

6.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 65

85-009 Bydgoszcz

7.

ul. Wiślana 27

85-773 Bydgoszcz

8.

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

- Oddział w Inowrocławiu

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58

88-100 Inowrocław

9.

Archiwum Państwowe w Częstochowie

ul. Rejtana 13

42-200 Częstochowa

10.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

ul. Wałowa 5

80-858 Gdańsk

11.

ul. Polanki 124a 80-308 Gdańsk

12.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

- Oddział w Gdyni

ul. Handlowa 11

81-038 Gdynia

13.

Archiwum Państwowe w Gorzowie

Wielkopolskim

ul. Ignacego Mościckiego 7

66-400 Gorzów Wielkopolski

14.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

ul. Poznańska 207

62-800 Kalisz

15.

Archiwum Państwowe w Katowicach

Budynek nr 1 ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

16.

Budynek nr 6 ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

17.

Budynek nr 7 ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

18.

Budynek nr 8 ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

19.

Budynek nr 9 ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

20.

Budynek nr 10 ul. Józefowska 104

40-145 Katowice

21.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Bielsku-Białej

ul. Józefa Piłsudskiego 43

43-300 Bielsko Biała

22.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Cieszynie

Bud. Dyr. Książnicy Cieszyńskiej

II piętro ul. Mennicza 46

43-400 Cieszyn

23.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 8 44-100 Gliwice

24.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Pszczynie

ul. Brama Wybrańców 1

43-200 Pszczyna

25.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Raciborzu

ul. Solna 18

47-400 Racibórz

26.

Archiwum Państwowe w Kielcach

ul. Janusza Kusocińskiego 57

25-045 Kielce

27.

Archiwum Państwowe w Kielcach -

Oddział w Sandomierzu

ul. Żydowska 4

27-600 Sandomierz

28.

ul. Rynek 1

27-600 Sandomierz

29.

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Budynek A ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 75-803 Koszalin

30.

Budynek B ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 75-803 Koszalin

31.

ul. Wojska Polskiego 4 75-950 Koszalin

32.

Archiwum Państwowe w Koszalinie -

Oddział w Słupsku

ul. Lutosławskiego 17

76-200 Słupsk

33.

Archiwum Państwowe w Koszalinie -

Oddział w Szczecinku

ul. Parkowa 3

78-400 Szczecinek

34.

Archiwum Narodowe w Krakowie

ul. Rakowicka 22E 31-510 Kraków

35.

ul. Sienna 16

30-960 Kraków

36.

Archiwum Narodowe w Krakowie

- Oddział w Bochni

ul. Konstytucji 3 Maja 3

32-700 Bochnia

37.

Archiwum Narodowe w Krakowie

- Oddział w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 54

33-300 Nowy Sącz

38.

Archiwum Narodowe w Krakowie

- Oddział w Tarnowie

ul. Chemiczna 16

33-101 Tarnów

39.

Archiwum Narodowe w Krakowie

- Ekspozytura w Spytkowicach

ul. Zamkowa 48

34-116 Spytkowice

40.

Archiwum Państwowe w Lesznie

ul. Solskiego 71

64-100 Leszno

41.

Archiwum Państwowe w Lublinie

ul. Jezuicka 13

20-950 Lublin

42.

ul. Magnoliowa 2

20-950 Lublin

43.

Archiwum Państwowe w Lublinie

- Oddział w Chełmie

ul. Partyzantów 40

22-100 Chełm

44.

Archiwum Państwowe w Lublinie

- Oddział w Kraśniku

ul. kard. S. Wyszyńskiego 2

23-210 Kraśnik

45.

Archiwum Państwowe w Lublinie -

Oddział w Radzyniu Podlaskim

ul. gen. Fr. Kleeberga 10 21-300 Radzyń Podlaski

46.

Archiwum Państwowe w Łodzi

al. Piłsudskiego 33

90-307 Łódź

47.

ul. Kościuszki 121

90-441 Łódź

48

pl. Wolności 1

90-415 Łódź

49.

Archiwum Państwowe w Łodzi

- Oddział w Sieradzu

ul. POW 5

98-200 Sieradz

50.

Archiwum Państwowe w Malborku

ul. Starościńska 1

82-200 Malbork

51.

Archiwum Państwowe w Olsztynie

ul. Partyzantów 18

10-521 Olsztyn

52.

Archiwum Państwowe w Opolu

ul. Zamkowa 2

45-016 Opole

53.

ul. Gorzołki 8

45-627 Opole

54.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie

Trybunalskim

ul. Jerozolimska 29

97-300 Piotrków Trybunalski

55.

ul. Toruńska 4

97-300 Piotrków Trybunalski

56.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim - Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Spalska 120

97-200 Tomaszów

Mazowiecki

57.

Archiwum Państwowe w Płocku

ul. 1 Maja 1B 09-400 Płock

58.

ul. Kolegialna 11

09-400 Płock

59.

ul. Kolegialna 13

09-400 Płock

60.

ul. Kazimierza Wielkiego 9B 09-400 Płock

61.

Archiwum Państwowe w Płocku

- Oddział w Kutnie

ul. Zamkowa 4a 99-300 Kutno

62.

Archiwum Państwowe w Płocku

- Oddział w Łęczycy

ul. Belwederska 38

99-100 Łęczyca

63.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

ul. 23 Lutego 41/43 60-967 Poznań

64.

ul. Sieroca 10

60-967 Poznań

65.

ul. Stawna 10

60-967 Poznań

66.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

- Oddział w Gnieźnie

ul. Jana III Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

67.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

- Oddział w Koninie

ul. 3 Maja 78

62-500 Konin

68.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

- Oddział w Pile

ul. ppłk Aleksandra Kity 5

64-920 Piła

69.

Archiwum Państwowe w Przemyślu

ul. Lelewela 4

37-700 Przemyśl

70.

Archiwum Państwowe w Radomiu

ul. Wernera 7

26-600 Radom

71.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

ul. Władysława Warneńczyka 57

35-612 Rzeszów

72.

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

- Oddział w Sanoku

ul. Sadowa 32

38-500 Sanok

73.

Archiwum Państwowe w Siedlcach

ul. Tadeusza Kościuszki 7

08-110 Siedlce

74.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 69

16-400 Suwałki

75.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

- Oddział w Ełku

ul. Armii Krajowej 17A 19-300 Ełk

76.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

ul. św. Wojciecha 13

70-410 Szczecin

77.

ul. Szczecińska 21 A

72-003 Dobra

78.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

- Oddział w Międzyzdrojach

Osiedle Biała Góra nr 7

72-500 Międzyzdroje

79.

Osiedle Biała Góra nr 7A

72-500 Międzyzdroje

80.


Osiedle Biała Góra nr 7B

72-500 Międzyzdroje

81.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

- Oddział w Stargardzie

ul. Basztowa 2

73-110 Stargard

82.

Archiwum Państwowe w Szczecinie

- Ekspozytura w Strzmielach

Strzmiele 15

73-150 Łobez

83.

Archiwum Państwowe w Toruniu

ul. mjr Idzikowskiego 6c 87-100 Toruń

84.

pl. Rapackiego 4

87-100 Toruń

85.

Archiwum Państwowe w Toruniu

- Oddział we Włocławku

ul. ks. Skorupki 4 87-800 Włocławek

86.

Archiwum Państwowe w Warszawie

ul. Krzywe Koło 7

00-270 Warszawa

87.

Archiwum Państwowe w Warszawie

- Oddział w Grodzisku Mazowieckim

ul. ks. Poniatowskiego 14

05-825 Grodzisk Mazowiecki

88.

Archiwum Państwowe w Warszawie

- Oddział w Łowiczu

ul. 3 Maja 1

99-400 Łowicz

89.

Archiwum Państwowe w Warszawie

- Oddział w Mławie

ul. Narutowicza 3

06-500 Mława

90.

Archiwum Państwowe w Warszawie

- Oddział w Otwocku

ul. Górna 7

05-400 Otwock

91.

Archiwum Państwowe w Warszawie

- Oddział w Pułtusku

ul. Zaułek 22

06-100 Pułtusk

92.

Archiwum Państwowe w Warszawie

- Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej oraz Pracownia Masowej Konserwacji Archiwaliów i Profilaktyki Konserwatorskiej

ul. Stefana Okrzei 1 05-822 Milanówek

93.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

ul. Pomorska 2

50-215 Wrocław

94.

ul. Ruska 51

50-079 Wrocław

95.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Bolesławcu

ul. Bankowa 6b

59-700 Bolesławiec

96.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Jeleniej

ul. płk. W. Kazimierskiego 3

28-500 Jelenia Góra


Górze


97.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

pl. Kościelny 4

57-230 Kamieniec

Ząbkowicki

98.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Oddział w Legnicy

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

29-220 Legnica

99.

Archiwum Państwowe w Zamościu

ul. Hrubieszowska 69a 22-400 Zamość

100.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 67a 65-762 Zielona Góra


Załącznik 2. [Wykaz archiwów w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem]

Załącznik nr 2

Wykaz archiwów w których wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem

Liczba porządkowa obiektu

archiwum/obiekt

Adres obiektu

1.

Archiwum Akt Nowych

ul. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

2.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

ul. Hankiewicza 1

02-103 Warszawa

3.

Archiwum Państwowe w Gdańsku

ul. Wałowa 5

80-858 Gdańsk

4.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Bielsku-Białej

ul. Józefa Piłsudskiego 43

43-300 Bielsko Biała

5.

Archiwum Państwowe w Katowicach

- Oddział w Cieszynie

Bud. Dyr. Książnicy Cieszyńskiej II piętro ul. Mennicza 46

43-400 Cieszyn

6.

Archiwum Narodowe w Krakowie

ul. Rakowicka 22e 31-510 Kraków


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-29
  • Data obowiązywania: 2021-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe