REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 7
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany niektórych zarządzeń w związku z utworzeniem regionalnych komisji archiwalnej oceny dokumentacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych w załączniku do zarządzenia w ust. 8 wyrazy „komisji archiwalnej oceny dokumentacji" zastępuje się wyrazami „regionalnej komisji archiwalnej oceny dokumentacji".

§ 2.

W zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 wyrazy „Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji" zastępuje się wyrazami „regionalnej komisji archiwalnej oceny dokumentacji";

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie trybu ustalania jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe (Dz. Urz. NDAP poz. 31 oraz z 2021 r. poz. 11) w § 5 w ust. 2, 3 oraz 4 w pkt 4 i 5, w § 6 w ust. 2 w pkt 2 oraz w załączniku do zarządzenia w objaśnieniach w pkt 10 w zdaniu drugim wyrazy „komisji archiwalnej oceny dokumentacji" zastępuje się wyrazami „regionalnej komisji archiwalnej oceny dokumentacji".

§ 4.

W zarządzeniu nr 12 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przechowywania i brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwach państwowych w ramach działalności usługowej oraz dokonywania przez archiwa państwowe oceny dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania (Dz. Urz. NDAP poz. 12) w § 6 w ust. 1 wyrazy „komisję archiwalnej oceny dokumentacji" zastępuje się wyrazami „regionalną komisję archiwalnej oceny dokumentacji".

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

NACZELNY DYREKTOR
ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
PAWEŁ PIETRZYK

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ZATWIERDZENIA DOKONANEGO WARTOŚCIOWANIA DOKUMENTACJI PRZEZ DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 7
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
z dnia 6 lutego 2023 r. (poz. 6)

WZÓR FORMULARZA ZATWIERDZENIA DOKONANEGO WARTOŚCIOWANIA DOKUMENTACJI PRZEZ DYREKTORA ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA