REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 17
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania regionalnych komisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach państwowych oraz Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 1a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1

. W zarządzeniu nr 44 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 14 września 2022 r. w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania regionalnych komisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach państwowych oraz Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji (Dz. Urz. NDAP poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku archiwów państwowych posiadających oddziały, w skład regionalnej komisji, oprócz pracowników, o których mowa w ust. 1, powołuje się dodatkowo pracownika wybranego oddziału archiwum państwowego, dla którego tę komisję utworzono, niezależnie od liczby tych oddziałów.";

2) w § 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kolejni przewodniczący regionalnej komisji są wybierani spośród jej członków, w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor archiwum państwowego, w którym regionalna komisja została utworzona, informuje Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych o wyborze, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 1a, w terminie 14 dni od dnia jego dokonania.";

3) w § 11 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kolejni przewodniczący Centralnej Komisji są wybierani spośród jej członków, w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu.";

4) w § 14 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Posiedzenie Centralnej Komisji może zwołać również Naczelny Dyrektor. W tym przypadku przepisy ust. 4-6 stosuje się odpowiednio."

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych: P. Pietrzyk

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA