REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 57

ZARZĄDZENIE NR 55
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie powołania komitetu audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komitet audytu, zwany dalej "komitetem", dla działów administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka;

3) turystyka.

§ 2.

Celem komitetu jest doradztwo na rzecz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

§ 3.

W skład komitetu wchodzą:

1) Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - przewodniczący;

2) Monika Dziadkowiec - członek niezależny;

3) Aleksandra Ostapiuk - członek niezależny;

4) Katarzyna Szweda, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii - członek zależny;

5) Alicja Duda, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju i Technologii - członek zależny.

§ 4.

Obsługę organizacyjną komitetu zapewnia komórka audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Roz. Prac. i Tech. poz. 20 i 41).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ROZWOJU, PRACY
I TECHNOLOGII

WZ. MATEUSZ MORAWIECKI


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-26
  • Data wejścia w życie: 2021-10-25
  • Data obowiązywania: 2021-10-25
  • Dokument traci ważność: 2021-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA