REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 50

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 listopada 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 9 oraz z 2023 r. poz. 8, 10, 12 i 24) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie

„4) Andrzej Pietrasik - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;?.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Anna Łukaszewska-Trzeciakowska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963 i 2029.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-30
  • Data wejścia w życie: 2023-12-01
  • Data obowiązywania: 2023-12-01
  • Dokument traci ważność: 2024-01-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA