| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/25/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Powiecie Wałbrzyskim do stanu faktycznego


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późń.zm.) oraz art. 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późń.zm.) Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dostosowuje się opisy granic okręgów wyborczych w Powiecie Wałbrzyskim do stanu faktycznego w następujący sposób:
1) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 2 obszar "Piaskowa Góra", zastępuje się wyrazy "Topolowa - od nr 17 do nr 41" wyrazami "Topolowa - od nr 16 do końca",
2) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 2 obszar "Szczawienko" dopisuje się ulice: "Mariana Jachimowicza" i "Książańska",
3) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 3 obszar "Gaj", zastępuje się wyrazy "Piotra Czajkowskiego" wyrazami "Kpt. Józefa E. Czajkowskiego",
4) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 5 obszar "Śródmieście" skreśla się wyrazy "Ludwika Waryńskiego", dopisuje się ulicę: "Drohobycka",
5) w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 5 obszar "Podgórze", zastępuje
§ 2. Jednolity wykaz okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wałbrzyskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu, Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu.
Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Andrzej Lipiński
Załącznik do Uchwały Nr XLIII/25/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

tabela do uchwały XLIII.25.10 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Powiecie Wałbrzyskim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »