| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/355/10 Rady Miejskiej w Polkowicach

z dnia 11 sierpnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 i Nr 171, poz. 1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801 i Nr 226, poz. 1809), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 18, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/367/06 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 54, poz. 896, z 2007 r. Nr 14, poz. 228, z 2008 r. Nr 254, poz. 2748 oraz z 2009 r. Nr 221, poz. 4252) w sprawie wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom przyznaje Burmistrz Polkowic na wniosek polkowickich stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych.

2. Wniosek z potwierdzeniem osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego wystawionym przez właściwy polski związek sportowy wraz z pisemnym uzasadnieniem klubu wskazującym zasługi trenera i działacza, które przyczyniły się do osiągnięcia tego wyniku składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został osiągnięty. W przypadku osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w grudniu, wniosek można składać do końca stycznia roku następnego.

3. W przypadku osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5) potwierdzenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy powinno zawierać informację o ilości zawodników lub drużyn biorących udział w zawodach (konkurencji, kategorii).

4. Burmistrz Polkowic może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.

5. Nagrody przyznawane są dwukrotnie w roku kalendarzowym; za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w I półroczu nagrodę (nagrody) przyznaje się i wręcza w II półroczu. Natomiast w przypadku osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego w II półroczu nagrodę (nagrody) przyznaje się i wręcza w I półroczu roku następnego.

6. W uzasadnionym przypadku Burmistrz Polkowic może przyznać i wręczyć nagrodę (nagrody) w innym terminie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Stefan Ciżmar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »