| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/11 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 28 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/105/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Stawka podstawowa czynszu za lokale użytkowe położone w centrum i strefie centralnej wynosi 4,10 zł za 1 m2, a w strefie śródmiejskiej i peryferyjnej 4,00 zł za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego. Stawka podstawowa dla lokali gastronomicznych położonych w centrum i strefie centralnej wynosi 3,40 zł za 1 m2, a w strefie śródmiejskiej i peryferyjnej 3,30 zł za 1m2 powierzchni lokalu użytkowego.";

2) załącznik nr 1 "Tabela współczynników przeliczeniowych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz minimalnych stawek czynszu" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Świdnicy


Joanna Gadzińska


Uzasadnienie

do uchwały nr V/26/11

Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 28 stycznia 2011 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych.

Dotychczas obowiązujące stawki czynszu za lokale użytkowe ustalone zostały w uchwale nr XXV/335/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 roku. Przez okres ponad 2 lat nie były zmieniane. Coroczna inflacja i zmiany na rynku nieruchomości (wzrost czynszów wolnorynkowych) spowodowały, iż czynsze regulowane uchwałą Rady Miejskiej odbiegają od stawek występujących na wolnym rynku. Średni wzrost stawek wynosi około 10 %.


Załącznik do Uchwały Nr V/26/11
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

2011.zm.czynsze zalacznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »