| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)Rada Miejska w Żarowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ulicom położonym w granicach miasta Żarów,nadaje się następujące nazwy:

1) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/29 nadaje się nazwę ulica Świerkowa,

2) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/30 nadaje się nazwę ulica Jesionowa,

3) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/31 nadaje się nazwę ulica Modrzewiowa.

§ 2. Lokalizacja nowych ulic pokazana jest na załączniku graficznym mapy ewidencji gruntów nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów.W zwiazku z wyznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nowego układu komunikacyjnego związanego z obsługą wspomnianej zabudowy mieszkaniowej zachodzi potrzeba nazewnictwa dla powstałych ulic. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, nadawanie nazw ulic należy do wyłącznej kompetencji rad gmin.

Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 3 marca 2011 r.
Zalacznik1.bmp

Załacznik graficzny nr 1

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »