| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 3 marca 2011r.

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)Rada Miejska w Żarowie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ulicom położonym w granicach miasta Żarów,nadaje się następujące nazwy:

1) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/29 nadaje się nazwę ulica Świerkowa,

2) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/30 nadaje się nazwę ulica Jesionowa,

3) ulicy położonej w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 961/31 nadaje się nazwę ulica Modrzewiowa.

§ 2. Lokalizacja nowych ulic pokazana jest na załączniku graficznym mapy ewidencji gruntów nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zarów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Żarów.W zwiazku z wyznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nowego układu komunikacyjnego związanego z obsługą wspomnianej zabudowy mieszkaniowej zachodzi potrzeba nazewnictwa dla powstałych ulic. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, nadawanie nazw ulic należy do wyłącznej kompetencji rad gmin.

Załącznik do Uchwały Nr VI/31/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 3 marca 2011 r.
Zalacznik1.bmp

Załacznik graficzny nr 1

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Pudlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »