| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/27/2011 Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i) oraz pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 36, art. 43 ust. 1 i 2, art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), wobec niezawarcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktów na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w 2011 roku, po zasięgnięciu opinii: Wojewody Dolnośląskiego, Rady Społecznej przy Powiatowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich, właściwych organów gmin Powiatu Ząbkowickiego oraz reprezentatywnych organizacji związków zawodowych - Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Likwiduje się Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich, z siedzibą przy ul. B. Prusa 5, zwanego dalej "PSPZOZ". 2. Otwarcie likwidacji PSPZOZ ustala się na dzień 1 maja 2011r. 3. Zakończenie działalności medycznej PSPZOZ ustala się na dzień 30 czerwca 2011r. 4. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych PSPZOZ ustala się na dzień 30 czerwca 2012r. 5. Do czasu zakończenia likwidacji, PSPZOZ określany będzie jako " Powiatowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich w likwidacji"

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni: 1) chirurgii ogólnej, 2) kardiologicznej, 3) ginekologiczno-położniczej, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości zapewni EMC Instytut Medyczny S.A. ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław Filia: Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Chrobrego 5

§ 3. Zobowiązania i należności PSPZOZ po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Ząbkowickiego.

§ 4. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały wykonywane będą przez likwidatora ustanowionego przez Zarząd Powiatu. 2. Szczegółowy tryb przeprowadzenia likwidacji oraz zadania likwidatora określi Zarząd Powiatu. 3. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności PSPZOZ.

§ 5. Z dniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały: 1) traci moc Statut PSPZOZ, zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/169/2005 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich ze zmianami, 2) odwołuje się Radę Społeczną przy PSPZOZ powołaną uchwałą Nr VIII/40/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 1 czerwca 2007r. w sprawie powołania rady Społecznej przy Powiatowym Samodzielnym Publicznym zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Grażyna Orczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »