| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 230 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paszowice w okręgu wyborczym Nr 2

Na podstawie art. 192 i art.193 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Paszowice w okręgu wyborczym Nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Sebastiana Pawła Oszczędy stwierdzonym uchwałą Rad Gminy Paszowice Nr II/9/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 2 wybiera się 1 radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 6 listopada 2011 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski


Aleksander Marek Skorupa


Załącznik do Zarządzenia Nr 230
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 29 lipca 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paszowice

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 7 września 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym

do 17 września 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Paszowicach
• zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Legnicy o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 19 września 2011 r.

• zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Legnicy kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Paszowicach

do 22 września 2011r.

• powołanie przez Komisarza Wyborczego w Legnicy Gminnej Komisji Wyborczej w Paszowicach

do 7 października
2011 r. do godz. 2400

• zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Paszowicach list kandydatów na radnych

do 14 października 2011 r.

• zgłaszanie Wójtowi Gminy Paszowice kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

do 16 października 2011 r.

• podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 22 października 2011 r.

• rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Paszowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów

do 23 października 2011 r.

• powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Paszowicach obwodowej komisji wyborczej
• sporządzenie w Urzędzie Gminy spisu wyborców

do 27 października 2011 r.

• składanie do Wójta Gminy Paszowice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 4 listopada 2011 r. godz. 2400

• zakończenie kampanii wyborczej

do 5 listopada 2011 r.

• przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

6 listopada 2011 r. godz. 800 - 2200

• głosowanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »