| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Dobromierz

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatch lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Dobromierz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Dobromierz:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej:

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży obowiązującą na terenie Gminy Dobromierz:

1) z samochodu osobowego, straganu, stołu - 11,00 zł;

2) z innych samochodów, przyczep, platform - 10,00 zł;

3) z ręki, wózka ręcznego, kosza, skrzynki - 5,00 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

1) Pobór opłaty targowej powierza się:

a) Pani Danucie Radoń - sołtysowi wsi Borów;

b) Panu Stefanowi Kucharkowi - sołtysowi wsi Bronów;

c) Pani Justynie Woźniakiewicz - sołtysowi wsi Czernica;

d) Pani Elżbiecie Buckiej - sołtysowi wsi Dobromierz;

e) Pani Elżbiecie Grymuzie - sołtysowi wsi Dzierzków;

f) Panu Pawłowi Kwiatkowskiemu - sołtysowi wsi Gniewków;

g) Pani Małgorzacie Balok - inkasentowi wsi Jaskulin;

h) Panu Czesławowi Kozie - sołtysowi wsi Jugowa;

i) Pani Urszuli Gut - sołtysowi wsi Kłaczyna;

j) Panu Zbigniewowi Matkowskiemu - sołtysowi wsi Pietrzyków;

k) Panu Karolowi Czajkowskiemu - sołtysowi wsi Roztoka;

l) Panu Janowi Paszkowskiemu - sołtysowi wsi Szymanów;

m) Pani Krystynie Hrankowskiej - pracownikowi Urzędu Gminy;

n) Panu Piotrowi Knapowi - pracownikowi Urzędu Gminy;

o) Panu Ireneuszowi Piątkowskiemu - pracownikowi Urzędu Gminy;

p) Panu Grzegorzowi Kopaczewskiemu - pracownikowi Urzędu Gminy.

2) Do potwierdzenia opłaty targowej służą druki ścisłego zarachowania - opłata targowa - wydawane przez pracownika Urzędu Gminy.

3) Inkasent pobierający opłatę targową wpłaca ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni do Kasy Urzędu Gminy.

4) Ustala sie wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej w wysokości 40% pobranych i terminowo wpłaconych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XV/83/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. Nr 294, poz. 3809).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z moca obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady


Danuta Świerk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »