| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami)

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIII/117/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w Sulistrowicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce


Witold Nazimek


Uzasadnienie

Rada Miejska w Sobótce podjęła uchwałę Nr XIII/117/11 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice, obejmującego teren działki nr 211. Podejmując powyższą uchwałę Rada Miejska nie rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu - stosowny załącznik nie został dołączony do uchwały. W tym stanie rzeczy należy uchylić wadliwą uchwałę i ponownie uchwalić zmianę planu rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »