Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI.370.2014 Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe