Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/671/14 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 14 października 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wincentego Witosa i Parkowej w środkowo - wschodniej części wsi Kobierzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe