| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/148/11 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591, z późn.zm. ) oraz art.10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - tekst jedn. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/185/08 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Krosno Odrzańskie, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Miechowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/148/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/148/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »