| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/160/2012 Rady Miejskiej w Witnicy

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie wprowadzenia na terenie wsi Dąbroszyn czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 40 ust.1 i art.41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku z mającym się odbyć koncertem XVIII Przystanek Woodstock wprowadza się na terenie wsi Dąbroszyn czasowy zakaz sprzedawania, podawania i spożywania napojów alkoholowych obowiązujący od godziny 00°1 dnia 01 sierpnia 2012 r do godziny 18°° dnia 5 sierpnia 2012r.

§ 2. 1. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, o którym mowa w ust.§1 dotyczy:

a) napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

b) napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Krystyna Sikorska


Uzasadnienie

W dniach 02 do 04 sierpnia 2012r. w Kostrzynie nad Odrą odbędzie się Festiwal "XVIII Przystanek Woodstock". Organizatorzy koncertu wnoszą o wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% alkoholu. Wprowadzenie w tym okresie czasowego zakazu sprzedaży wymienionych grup napojów alkoholowych stanowi czynnik mający wpływ na wyeliminowanie niepożądanych ekscesówa tym samym poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i osób przyjezdnych. Wprowadzony niniejszą uchwalą zakaz przyczyni się również do ograniczenia ryzyka powstania zjawisk zakłócających ład i porządek publiczny w miejscowości Dąbroszyn, w czasie kostrzyńskiej imprezy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Connected Life Magazine

Connected Life Magazine jest pierwszym w Polsce pismem skupiającym uwagę na zagadnieniach z zakresu rosnącego rynku Internetu Rzeczy i szeroko rozumianych usługach connected.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »